Araştırma - Haberler

Araştırma kategorisine ait Haberler

 • Arda YILMAZ. (B Sınıfı) İş Güvenliği Uzmanı/Eğitmen/Eğitim Koçu

  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. Mobilya sektörü İş Sağlığı ve Güvenliği alanında tehlikeli bir sektör olmasıyla birlikte, iş süreci (prosesi) açısından birçok riski de içerisinde barındırmaktadır.
  03 Nisan 2024 Çarşamba
  382
 • ISO 14064 - Sera Gazı ve Emisyonları Yönetim Sistemi: Küresel ısınma ve iklim değişikliği, günümüzün en büyük çevresel sorunlarından biridir. Bu sorunların temel nedenlerinden biri olan sera gazı emisyonlarının ölçümü, raporlama ve doğrulama süreçlerini standardize etmek amacıyla ISO 14064 standardı geliştirilmiştir.
  21 Mart 2024 Perşembe
  381
 • Çocuk ve bebe mobilyalarında su bazlı boyaların kullanılmasına yönelik dergimizde gerek üreticiler, gerekse de kullanıcı mobilya firmaları için oluşturmaya çalıştığımız farkındalık çalışmalarımızı her sayımızda sürdürmeye çalışıyoruz. Bu sayımızda da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ndegerçekleştirilen bilimsel bir çalışmayı sizlerle paylaşacağız. Mart 2023 tarihinde Kayseride Mobiboya öncülğünde gerçekleştirdiğimiz çalıştayda da belirttiğimiz gibi Avrupa Yeşil mutabakatına imza atmış bir ülke olarak mobilya sektöründe solvent bazlı boyaların AB ülkelerine girişiyle ilgili sınırlamaları ele almıştık. Bu amaçla sektörümüzünAvrupa ve Amerika gibi katma değeri yüksek bölgelere ihracatı açısından bu sürece katkı sunuyoruz.
  07 Kasım 2023 Salı
  965
 • Mısır’la ilişkilerin normalleşme süreci 2020 yılının sonlarında başlamıştır. Türkiye-Mısır İstikşafi İstişareleri 6 Mayıs 2021’de Kahire’de tamamlanmıştır. Akabinde Türkiye-Mısır İstişarelerinin ikinci turu 7-8 Eylül 2021 tarihlerinde Ankara’da düzenlenmiştir. Görüşmelerin ikinci turunun ardından tarafların istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kaldığı açıklanmıştır. Ayrıca ele alınan konularda ilerleme sağlanması ve ilişkilerin normalleştirilmesi adına ila- ve adımlar atılmasına ilişkin arzular teyit edilmiştir. Bu gelişmelerin ardından Tür- kiye, 7 Nisan 2022 tarihinde 8 yıl aradan sonra Mısır’a büyükelçi düzeyinde atama gerçekleştirmiştir. İkili ilişkilerde üst düzey temaslar henüz gerçekleşmemiş olsa da bunu beklemek mümkündür.
  26 Eylül 2023 Salı
  949
 • Türkiye Mobilya ve Mobilya Aksesuarları ile Yan Sanayisi Sektörü üzerine bir değerlendirme,

  Araştırma : Nesip Uzun

  1. Genel Bakış:

  Dünya mobilya üretimi 2019 yılında 700 milyar $’ı aşmıştır. Sektörün 2030 yılına kadar yıllık ortalama %6,3 büyümeyle pazar büyüklüğünün 1.4 trilyon $’a ulaşması beklenmektedir. Trademap verilerine göre 2020 yılında dünya mobilya ihracatı büyüklüğü 194 milyar $, ithalat büyüklüğü ise 180 milyar $ olarak gerçekleşmiştir.
  25 Eylül 2023 Pazartesi
  875
 • Nesip Uzun / Mobilya dergisi genel yayın koordinatörü


  Bu çalışmamızda ele alacağımız yeşil mutabakat Avrupa ve Amerika ile kanada da uygulamaya konulan ekolojik ve yeşil mutabakat yasaları çerçevesinde üreticileri olduğu kadar tüketicileri de ilgilendiren farkındalıkları paylaşmayı hedeflemektedir.
  14 Mart 2023 Salı
  1197
 • Sezer DEMİR/ Orman Endüstri Mühendisi/ Bilenor Orman Ürünleri San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.


  Masif ahşaba geri dönüş, pandemi ve sonrasındaki süreçte hızla artarak devam etmekte. Doğal, sıcak, ekonomik ve geri dönüşümlü bir malzeme olan masif ahşabı artık daha çok yerde görmek mümkün. Tiny house uygulamalarından, iç ve dış mekan mobilyalara, ahşap pencere uygulamalarından, mutfak ve banyo tezgahlarına ve sayamayacağımız bir çok ortamda masif ahşap tekrar trend olmuş durumdadır.
  30 Eylül 2022 Cuma
  1491
 • 2021 yılı Ocak ayı sektörel bazda ihracat rakamlarına göre; Türkiye Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri ihracatı, 2020 yılının eş değer dönemine kıyasla, %0,3 oranında artış göstererek 454 milyon 063 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Sektörün Ocak ayı Türkiye toplam ihracatındaki payı %3,4 olmuştur. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin 2021 yılı Ocak ayı sektörel bazda ihracat rakamları incelendiğinde ise; 63 milyon 068 bin dolar Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri ihracatı gerçekleştirildiği görülmektedir. Bir önceki yılın eş değer dönemine kıyasla sektör ihracatında %4,4 oranında artış yaşanmıştır.
  10 Ocak 2022 Pazartesi
  2520
 • Bilge YİĞİT*K.Hüseyin KOÇ**
  *Orman Endüstri Mühendisi, sorumlu yazar, bilgeyigitttt@gmail.com
  **K.Hüseyin Koç, İÜ.C Orman Fakültesi, Öğretim Üyesi, hkoc@iuc.edu.tr

  ÖZET
  Araştırmada, Osmaniye ili Orman Ürünleri Endüstrisinin genel durumu incelenmiştir. Bu kapsamda, bölgedeki kamu kuruluşları, Ticaret ve Sanayi Odası kayıtlarından da yararlanılarak orman ürünleriyle uğraşan firmalar belirlenmiş, sonrasında yüz yüze anket uygulamasıyla firmaların durumları değerlendirilmiştir. Firmaların, üretim konuları, kapasiteleri, kapalı ve açık alanları, tescilli sermayeleri, hammadde temin koşulları, çalışan sayıları ve profili ile bölgedeki kamu kuruluşlarından ve mesleki örgütlerden beklentileri, bölgesel veya ülkesel pazar sorunları, teşvik ve destek koşulları ele alınmıştır.
  10 Kasım 2021 Çarşamba
  2326
 • Türk mobilya endüstrisi, genelde çoğu geleneksel yöntemlerle çalışan atölye tipi, küçük ölçekli işletmelerin ağırlıkta olduğu bir görünüme sahiptir. Buna karşın özellikle son yıllarda süreçte küçük ölçekli işletmelerin yanısıra orta ve büyük ölçekli işletmelerin sayısı artmaya başlamıştır.
  01 Ekim 2021 Cuma
  2717
 • Ağaç işleme ve kağıt makineleri pazarı, dairesel ve şerit testere ekipmanları, planlama makineleri ve zımpara makineleri gibi kereste fabrikası ve ağaç işleme makineleri (elde kullanılanlar hariç) üreten kuruluşlar (kuruluşlar, serbest tüccarlar veya ortaklıklar) tarafından ağaç işleme ve kağıt makinelerinin satışlarından oluşmaktadır. ve/veya kağıt hamuru yapma makineleri, kağıt ve karton yapma makineleri ve kağıt ve karton dönüştürme makineleri gibi kağıt ve kağıt ürünleri yapmak için kağıt endüstrisi makineleri imalatı. Ağaç işleme ve kağıt makineleri pazarı, ağaç işleme makineleri ve kağıt endüstrisi makineleri olarak bölümlere ayrılmıştır.
  02 Temmuz 2021 Cuma
  2428
 • Bu araştırmada, sınıfsal farklılıkları uç noktada bir ülke olan ve yüzyıllardır süren kast sistemi, farklı demografik yapısıyla HİNDİSTAN’ı pek çok yönüyle ele alacağız.

  Yıllar boyu İngiliz sömürgesi altında yaşayan 19. Yüzyılın ipek ve baharat ticaretinin merkezi olan Hindistan, onlarca dilin konuşulduğu birbirinden çok farklı inanç ve kültürlerin birarada yaşadığı ilginç bir mozaik, Bu mozik kendi içinden yüz milyonlarca nüfusa sahip yeni ülkeleri bağrından çıkarmasına rağmen bu gün hala dünyanın en kalabalık 2. nüfusuna sahip Ülke ve dünyanın en büyük ekonomisine sahip bir ülke.
  02 Temmuz 2021 Cuma
  2284