MOBİLYA SANAYİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

Mobilya Dekorasyon Dergisi - Mobilya Dekorasyon - Dergi - Yayın - İletişim - Dergi - furniture - wood - design - dizayn - aksesuar - kenarbandı - edgeband - makine -woodworking - woodworkingmachinery - fair - mobilya fuarları - woodworking machinery - ahsap makineleri- glue-yapıştırıcı tutkal-

MOBİLYA SANAYİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

03-04-2024
MOBİLYA SANAYİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI
Arda YILMAZ. (B Sınıfı) İş Güvenliği Uzmanı/Eğitmen/Eğitim Koçu6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. Mobilya sektörü İş Sağlığı ve Güvenliği alanında tehlikeli bir sektör olmasıyla birlikte, iş süreci (prosesi) açısından birçok riski de içerisinde barındırmaktadır.

MOBİLYA SANAYİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

Arda YILMAZ. (B Sınıfı) İş Güvenliği Uzmanı/Eğitmen/Eğitim Koçu

 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. Mobilya sektörü İş Sağlığı ve Güvenliği alanında tehlikeli bir sektör olmasıyla birlikte, iş süreci (prosesi) açısından birçok riski de içerisinde barındırmaktadır.

 

Peki, bu tehlikeleri önde gelenleri nelerdir? Öncelikle hayatımızın her alanında ortak risk etmeni olan kimyasal risk etmenlerinden bahsetmek isterim. Mobilya sektöründe cila, boya, tiner, solventler (çözücüler) vb. kimyasallar sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle kullanım esnasında doğal havalandırma yoksa mutlaka lokal ve cebri (mekanik) havalandırmanın daimî yapılması gerekmektedir. Havalandırma sistemlerinin yıllık muayeneleri TÜRKAK Yetkili Kurum/Kuruluşlarca ve EKİP-NET Üyesi Teknik Personel ile yaptırılması sağlanmalıdır. Depolama alanlarında maalesef kimyasalların özelliklerine göre depolama yapılmamaktadır. Hatta Güvenlik Bilgi Formlarının her kimyasal tedarikinde, tedarikçiden, Türkçe Dilinde istenmesi ve noksansız bir şekilde bulundurulması gerekmektedir işveren tarafından. Hatta kimyasallar ile yoğun çalışılan alanlara tüm çalışanların görebileceği şekilde Teknik Bilgi Formu da hazırlandıktan sonra asılmalıdır. Teknik Bilgi Formunun okunması gerektiğinin bilgisi personele eğitim ile sağlanmalıdır. Kimyasallar ile yapılan çalışmaların olduğu alanda hiçbir suretle alev, kıvılcım ve ateş kaynağı bulundurulmamalıdır ve oluşturulmamalıdır. Boyahanede çalışan personelin mesane kanserine yakalanmaması için gerekli tüm tedbirler işveren tarafından alınmalıdır. Aydınlatma sistemleri ise ex-proof (alev sızdırmaz) malzemeden CE Belgeli ve Notified Body Numarası olan sertifikalı ekipmanlar kullanılmalıdır.

 Diğer bir konu başlığı ise tozlar. Ağaç tozları; akciğer kanseri, dermatit, egzama, burun mukoza (sinüs) kanseri gibi birçok hastalıklara sebep olmaktadır. İnsan sağlığını olumsuz etkileyen tozların tehlike sınırlarının belirlenmesinde konsantrasyon, boyut ve maruz kalma süresi en önemli faktörlerdendir. Ayrıca toz patlamalarının önlenmesi için ıslak çalışma yapılmalıdır. Personel gerekli olan tüm kişisel koruyucu donanımları kullanmalıdır. İşveren ise denetimi daimî şekilde gerçekleştirmelidir. Patlamadan Korunma Dokümanı da olmaza olmazımızdır. Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanır ve işyerinde, iş ekipmanlarında veya iş organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığı hallerde yeniden gözden geçirilerek güncellenir.

İş Ekipmanları ile İş Makineleri de diğer bir tehlike konu başlığı. Dönen, hareketli iş ekipmanları, kesme, delme, zımpara makinalar, forklift, elle beslenen iş ekipmanları, manuel zımpara makinası kullanımı vb. makineler de çeşitli tehlikelere davetiye çıkartmaktadır. Bu tehlikeler özetle; sıkışma, kesik, uzuv kopması, ezilme, çarpma, göze çapak kaçması, gürültüdür. İşverenin sağlık gözetimlerinin organizasyonu bakanlıkça belirlenen aralıklarla ve iş yeri hekiminin uygun gördüğü zaman dilimlerinde yapılmalıdır.

İşveren tarafından soyunma odalarında ve lavabolarda sıcak suyun mutlaka bulunması sağlanmalıdır. Tesis içinde dinlenme alanı için mutlaka ayrı bir yer tahsis edilmelidir. İş Hijyeni ölçümleri, termal konfor ölçümleri, tüm elektrik, mekanik ve yangın tesisatının kontrol ve muayeneleri mevzuat ve standartların belirlemiş olduğu zaman dilimleri dolmadan yaptırmalıdır. İşverence personelin ehil olması için belirli aralıklarla gerek İSG gerekse mesleki eğitimlerinin aldırılması/tazelenmesi gerçekleştirilmelidir.

Atıklar ise çevre yönetmeliği uyarınca anlaşmalı atık firmaları ile bertaraf edilmelidir. Asla hurdacı vb. kişilere atıklar teslim edilmemelidir. Ayrıca yoğun çalışma saatleri ve düşük ücret ödemesi psiko-sosyal risk etmeni bakımından önemli rol oynamaktadır. Düşük ücret sebebiyle personel sirkülasyonun fazla olması da İSG açısından tehdit unsuru oluşturmaktadır. Bu sebeplerden ötürü kısa vadede güvenlik iklimini uzun vadede ise güvenlik kültürünü oluşturmak imkânsıza yakındır.

Güvenlik Kültürünün ülkemizde tüm paydaşlar tarafından benimsenmesi ve daimi olarak uygulanması dileğiyle.

 “ÖNCE TEDİR SONRA HAREKET”  

Referanslar

  1. https://www.csgb.gov.tr/medias/7042/mob%C4%B0lya-sektoer%C3%BC-%C4%B0sgys-rehber%C4%B0.pdf
  2. https://www.csgb.gov.tr/medias/7189/mob%C4%B0lya-sektoer%C3%BCnde-%C4%B0%C5%9F-sa%C4%9Fli%C4%9Fi-goezet%C4%B0m%C4%B0-rehber%C4%B0.pdf

3-      ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 30.04.2013 Resmî Gazete Sayısı: 28633=

4-       MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İL9GİLİ YÖNETMELİK (2014/34/AB) (Resmî Gazete Tarihi: 30.06.2016 Resmî Gazete Sayısı: 29758

 

yazar

Nesip Uzun-editor yazısı

E-bülten için e-posta bırak