Ayın Araştırma Dosyası : Pandemi koşullarında Polonya Mobilya Endüstrisi :

Mobilya Dekorasyon Dergisi - Mobilya Dekorasyon - Dergi - Yayın - İletişim - Dergi - furniture - wood - design - dizayn - aksesuar - kenarbandı - edgeband - makine -woodworking - woodworkingmachinery

Ayın Araştırma Dosyası : Pandemi koşullarında Polonya Mobilya Endüstrisi :

13-01-2022
Ayın Araştırma Dosyası : Pandemi koşullarında Polonya Mobilya Endüstrisi :
Bu araştırma raporu üyesi bulunduğumuz IAFP(international Alliance Furnishing Pupnlications) ’in Polonya temsilci yayını BIZNES MEBLE PL Dergisinin Ekim 2021 sayısında Editör Mateusz Strzelczk tarafından hazırlanarak yayınlanmış ve Biznes Meble yayın grubunun izniyle Mobilya dergisi Çeviri editörlerinden Ekin Uzun tarafından Mobilya dergisi Ocak 2022 (168 sayı) sayısında yayınlanmak üzere İngilizceden Türkçeye çevrilmiştir.

 

Polonyada mobilya sektöründe yükselen trende rağmen hammadde girdilerindeki yükselen fiyatlar sektörü olumsuz etkiliyor.

Polonyada Mobilya sektörü İyi gidiyordu, fakat şimdi daha zor olacak.

Geçen yıl, birçok zorluğa rağmen, Polonya mobilya endüstrisi için bazı kayıplar olsa da

başarı ile sona erdi. Ancak zaman çok hızlı akıyor ve mobilya sektörünü sürekli ve yakından

gözlemleyen B+R Studio, 2021 yılının ilk çeyreğinin getirdiği rakamları analiz etti.

Polonyalı mobilya üreticilerinin yakaladığı sonuçlar nelerdir?

Bu analiz büyük, orta ve küçük şirketler tarafından üretilen mobilyaların ürün satış değerlerini

kapsar. Mart 2021'de satılan üretim değeri 4,7 milyar PLN gibi oldukça tatmin edici bir seviyeye ulaştı ve bu 2020'nin ilgili dönemine göre %35 daha yüksek. Mart 2020'nin COVID-19 pandemisinin başlangıcı olduğunu belirtmek gerekir. Bu da Polonya ekonomisinin kapanmasına neden oldu. 2021'in tüm ilk çeyreğinde satılan üretim değerini özetlersek, sonuç da çok yüksek – 12,8 milyar PLN, bu da 2020'nin ilk çeyreğine göre %11 daha yüksek.

2021 yılının ilk çeyreğindeki üretim hacmine ilişkin veriler incelendiğinde, Polonya İstatistik

Kurumu'nun anket yaptığı tüm gruplarda üretilen mobilya miktarında 2020 yılının ilgili

dönemine göre artış gözlendi. En önemli artış %41 ile yemek odası ve oturma odası için

ahşap mobilya ürünlerinde gözlendi. Ahşap yatak odası mobilyalarında da %17 ile önemli bir

artış oldu. Yatağa dönüştürülebilen koltuk hacminde %4'lük bir artış oldu. Üretim hacmindeki

en küçük artış, ise % 1'den azlık bir oranla ahşap mutfak mobilyalarında oldu.

 

Mart 2021 ile Mart 2020 arasında incelenen mobilya gruplarının üretim hacmine ilişkin veriler

karşılaştırıldığında, daha da belirgin farklılıklar göze çarpmaktadır. Mart 2021'de ahşap

mutfak mobilyası, yatağa dönüştürülebilir koltuklar, ahşap yatak odası mobilyası ve yemek

odası ile oturma odası için ahşap mobilya hacmi sırasıyla %15, %21, %35 ve %75 büyüdü.

Bu tür büyük farklılıklar, COVID-19 pandemisi nedeniyle Mart 2020'de üretimde önemli bir

azalma ve aynı zamanda Mart 2021'de yakalanan çok iyi bir sonuçtan kaynaklanmaktadır.

 

MOBİLYA SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM

 

COVID-19 pandemisi, mobilya endüstrisindeki ortalama istihdam üzerinde olumsuz bir etki

yarattı. 2020'de istihdam 2019'a göre %3 daha düşüktü. Ancak 2021'in ilk çeyreği bu duruma

bir iyileşme getirdi. 2021'in ilk çeyreğinde mobilya sektöründe ortalama istihdam 162 bin

kişiydi, bu da 2020'nin ilk çeyreğine göre %1'den daha az bir düşüş anlamına geliyor.

 

Tabloda verilen 'mobilya sektöründe ortalama istihdam' Ocak-Aralık ayları için yıllık

ortalamadır ve mal sahipleri, ortak sahipleri ile ailelerinin çalışan üyelerini içermez.

 

Bu veriler ayrıca Polonya dışında istihdam edilenleri ve sosyal veya politik örgütlerde,

sendikalarda ve diğer kuruluşlarda istihdam edilenleri de içermemektedir. Mobilya

sektöründe ortalama istihdam oranı, tam zamanlı çalışanlara hesaplanan tam zamanlı ve yarı

zamanlı çalışanları içermektedir.

 

Polonya İstatistik Kurumu'nun 2021'in ilk çeyreğine ait verilerin analizleri, mobilya

endüstrisindeki ortalama ücretin sürekli arttığını gösteriyor. İlk çeyrekte ortalama maaş

4.413,48 PLN idi (1.076 Dolar). Bir önceki yılın aynı dönemine göre ortalama maaştaki artış yaklaşık 300 PLN.  brüt (%7) (1.150 dolar) olarak gerçekleşti. Mart 2021 ile Mart 2020 karşılaştırıldığında, ortalama maaş %12 arttı.

 

MOBİLYA SEKTÖRÜNDE EKONOMİK DURUM

 

Ekonomik durumun tüm göstergeleri, şirket yöneticileri tarafından verilen olumsuz ve olumlu cevapların dengesi olarak hesaplanmaktadır. Nötr cevaplar dikkate alınmaz. Anket Şubat-Nisan 2021 tarihleri arasında yapılmıştır.

 

Şubat-Nisan 2021 döneminde yöneticiler mevcut sipariş portföyü, üretim ve şirketin genel mali durumu ile ilgili durumu 2020'nin son çeyreğine ve Ocak 2021'e göre çok daha kötü olarak değerlendirdi. Buna rağmen, bu göstergelerde yukarı yönlü bir eğilim var.

 

Şubat, Mart ve Nisan 2021'de yöneticilerin cari sipariş portföyü için değerlendirmeleri sırasıyla -10,5, 18.4 ve -4.4 idi. Son ve sonraki 12 ayda bir hanenin mali durumundaki değişiklikler göz önüne alındığında mevcut üretim bazında durum benzerdir. Son ve sonraki 12 ayda ülkedeki genel ekonomik durumdaki değişiklikler önemli ölçüde olması gerekmesine rağmen alımlar negatif kaldı. En kötü değerlendirme, son ve önümüzdeki 12 ayda ülkedeki genel ekonomik durumun değişmesine ilişkin durumdur. Tüketiciler, analiz edilen dönemde bu göstergeleri sırasıyla -50,2 -46,3 ve -48,6 ile -35,0, -31,5 ve -31,4 olarak değerlendirdi.

Yukarıda belirtilen beş göstergenin ortalaması olan CCCI, sırasıyla -25.2, -23.0 ve -22.5 değerleri ile karakterize edildi ve önceki analiz döneminden (Kasım, Aralık 2020 ve Ocak 2021) biraz daha iyi olmasına rağmen bu hala iyimserliğe imkan vermiyor.

 

Sıradaki tahminlerin ortalamasını içeren Tahmini Tüketici Güven Endeksi (ACCI): Hane halkının önümüzdeki 12 aydaki mali durumundaki değişiklikler, ülkedeki genel ekonomik durum, işsizlik seviyesi ve para tasarrufu fırsatlarındaki değişiklikler.

 

ACCI'de, CCCI'de olduğu gibi, Şubat-Nisan 2021 arasındaki analiz döneminde olumsuz tüketici değerlendirmeleri kaydedilmiştir. Bunun tek istisnası, analiz edilen dönemde birinci sıradaki para tasarrufuna ilişkin göstergenin değerlendirilmesidir, sırasıyla -2.4, 2.5 ve 2.9 seviyeleri kaydedilmiştir. En düşük puanlı ACCI, işsizlik düzeyindeki değişimle ilgiliydi. İncelenen dönemde tüketiciler tarafından -48.7 -43.9 ve -42.5 seviyelerinde değerlendirilmiştir. Analiz edilen dönemde ACCI olarak tüm göstergelerin ortalaması sırasıyla -22,3, -20,2 ve -19,8 düzeyindedir.

 

TİCARET PAZARI GÖRÜNÜMÜ

 

Ticaretteki ekonomik duruma ilişkin veriler, Polonya mobilya endüstrisine daha geniş bir açıdan bakmayı mümkün kılıyor. Mobilyalı ev eşyası ticaretini bileşen olarak tanımlayan değerlendirmelerin analizi yapılmıştır. İncelenen dönem Şubat-Nisan 2021 dönemi olup altı gösterge içermektedir. İlk açıklanan gösterge dışında, bu kadar iyi derecelerin yakın zamanda COVID-19 pandemisinden önce kaydedildiğini başlangıçta belirtmekte fayda var.

 İncelenen dönemde işletmelerin mevcut genel ekonomik durum endeksi sırasıyla -1,7, 4,4 ve -2,3 olarak gerçekleşmiştir. Önemli olmasa da olumsuz görüşlerle ticarette ekonomik durumun tek göstergesidir. İşletmelerin tahmini genel ekonomik durumu çok daha iyidir. Bu durumda en iyi skor 24,8 sonuçla Şubat 2021 oldu. Mart ve Nisan 2021 biraz daha kötü olsa da sırasıyla 19,4 ve 14,6 oldukça olumlu olarak değerlendirildi. Satılan malın cari miktarı, incelenen dönemdeki ekonomik duruma ilişkin en iyi değerlendirmeleri topladı. Önceki göstergede olduğu gibi, Şubat 2021 en iyi 45.0 değeri ile tüccarlar tarafından değerlendirildi.

 Mart ve Nisan 2021, sırasıyla 28,4 ve 29,9 gibi çok yüksek bir seviyede olmasına rağmen, derecelendirmelerde bir bozulma görüldü. Şubat-Nisan 2021 arasındaki analiz döneminde beklenen mal fiyatları endeksi, sırasıyla 10.8, 11.6 ve 11.4 seviyelerinde çok istikrarlı pozitif değerlendirmelerle karakterize edildi. İstatistik Polonya tarafından mallara yönelik beklenen talebin analizi sırasında elde edilen değerlendirmeler, tüccarlar arasında hâkim olan iyimserliği açıkça göstermektedir. Şubat-Nisan 2021 arasındaki analiz döneminde, mallar için beklenen talep sırasıyla 23,7, 19,2 ve 25,2 olarak tahmin edildi.

 

 Genel ekonomik iklime atıfta bulunan son gösterge, önceki göstergelerde olduğu gibi, olumlu görüşlerle karakterizedir. Bu, değerlendirmelerin olumsuz olduğu 2020 ve 2021 yıllarına kıyasla önemli bir gelişmedir. Şubat-Nisan 2021 arasında analiz edilen dönemde sırasıyla 11.6, 12.1 ve 6.2 skorları elde edildi.

‘’ 2021'in ilk çeyreği harikaydı, ancak 2021'in ikinci çeyreği önümüzde ve cevaplanması gereken soru o kadar iyi olacak mı? Çok zor olacağı şimdiden biliniyor. Tecrübelerimizden biliyoruz ki mobilya sektörü için bu dönem genellikle yılın ilk çeyreğine göre biraz daha zayıf. Ayrıca mobilya üretimi için artan malzeme fiyatları mobilya firmalarının karlılığını etkileyebilir.’’

 

İNŞAAT

 Polonya mobilya endüstrisinin durumunu incelerken inşaat piyasasındaki durumu görmezden gelmek mümkün değil. Konut piyasasını gözlemleyerek mobilya harcamalarında bir artış veya azalış öngörmek mümkündür.

 Polonya İstatistik Kurumu'nun resmi verilerine göre, 2021'in ilk çeyreğinde teslim edilen daire sayısı 53.302'ye ulaştı ve bu rakam, teslim edilen 49.624 dairenin olduğu 2020'nin ilk çeyreğine göre %7 daha yüksek.

 Test edilen diğer bir değer ise inşaat halindeki daire sayısıdır. 2021 yılının ilk çeyreğinde başlanan inşaat sayısı 63.678 oldu. Bu rakamı 2020 yılının ilk çeyreği ile kıyasladığımızda %21 gibi ciddi bir artış gözlemliyoruz. Konut piyasasının durumuna ilişkin çalışmanın son unsuru, yapı ruhsatlı veya inşaat projesi sunulan daire sayısıdır. 2021 yılının ilk üç ayında 84.338 adet olan bu sayı, 2020 yılının ilk çeyreğine göre %42 gibi çok önemli bir artış gözlemlendi.

 Özetle inşaat piyasasındaki çok iyi bir durum mobilya sektörü için de iyimser bir haber. Teslim edilen daire sayısındaki artış, yakın gelecekte tüketicinin yeni mobilya talebini potansiyel olarak artırabilir. Başlanan inşaat sayısındaki önemli artışlar, verilen yapı ruhsatları ve verilen inşaat tasarımı da biraz daha uzun bir perspektifte mobilya sektörünü olumlu etkileyebilir.

 

ÖZET

 Polonya mobilya endüstrisinin yükseliş trendi devam ediyor ve 2021'in ilk çeyreğinin başarısız olduğunu söylemek hafife almak olur. Sonuçlar çok iyi ve bazı durumlarda rekor kırıyor. Satılan mobilya üretimi 12,8 milyar PLN değerine ulaştı ve bu tarihin en iyi ilk çeyreği oldu. Mobilya sektörü yalnızca Mart 2021'de yaklaşık 4,7 milyar PLN'lik bir sonuç elde ederek, tarihin en iyi ikinci ayı ve Ekim 2020'den sonra ikinci en iyi ay oldu. Bu kadar yüksek sonuçların, sürekli artan enflasyondan ve levhalar veya köpükler gibi malzemelerin ve dolayısıyla mobilya fiyatlarından bir dereceye kadar etkilenebileceği varsayılabilir. Mobilya fiyatlarından bahsetmişken – birkaç aydır B + R Studio, en son 'Mobilya Fiyat Endeksi' çalışmasının bir parçası olarak tüketici pazarındaki değişiklikleri gözlemliyor ve Şubat-Mayıs 2021 döneminde mobilya fiyatları ortalama %4,4 arttı.

 

 Özetlemek gerekirse, bir kez daha söylemeliyiz - 2021'in ilk çeyreği Polonya mobilya sektörü için son derece olumluydu, ancak 2021'in ikinci çeyreği önümüzde ve cevaplanması gereken soru o kadar iyi olacak mı? Çok zor olacağı şimdiden biliniyor. Tecrübelerimizden biliyoruz ki mobilya sektörü için bu dönem genellikle yılın ilk çeyreğine göre biraz daha zayıf. Ayrıca mobilya üretimi için artan malzeme fiyatları mobilya firmalarının karlılığını etkileyebilir. Peki sektörün durumu nasıl gelişecek? Gözlemleyeceğiz ve gözlemlerimizi mutlaka sizlerle paylaşacağız.

Not:Bu araştırma raporu üyesi bulunduğumuz IAFP(international Alliance Furnishing Pupnlications) ‘in Polonya temsilci yayını BIZNES MEBLE PL Dergisinin Ekim 2021 sayısında yayınlanmış ve Biznes Meble   yayın grubunun izniyle Mobilya dergisi Çeviri editörlerinden Ekin Uzun tarafından Mobilya dergisi Ocak 2022 (168 sayı) sayısında yayınlanmak üzere İngilizceden Türkçeye çevrilmiştir.   

 

yazar

Nesip Uzun-editor yazısı

E-bülten için e-posta bırak