TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN YÜZÜNCÜ YILI AÇISINDAN ORMANCILIĞIMIZA BAKIŞ ÇALIŞTAYI

Mobilya Dekorasyon Dergisi - Mobilya Dekorasyon - Dergi - Yayın - İletişim - Dergi - furniture - wood - design - dizayn - aksesuar - kenarbandı - edgeband - makine -woodworking - woodworkingmachinery

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN YÜZÜNCÜ YILI AÇISINDAN ORMANCILIĞIMIZA BAKIŞ ÇALIŞTAYI

05-12-2023
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN YÜZÜNCÜ YILI AÇISINDAN ORMANCILIĞIMIZA BAKIŞ ÇALIŞTAYI
İstanbul Üniversitesi Cerahpaşa Orman fakültesi tarafından 5 Aralık 2023 tarihinde TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN YÜZÜNCÜ YILIEĞİTİM - ÖĞRETİM VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR AÇISINDAN ORMANCILIĞIMIZA BAKIŞ konulu Çalıştayı Üniversitenin Bahçeköy- Sarıyer kampüsünde gerçekleşti.

Cumhuriyetimizin 100. Yılı münasebetiyle 5-6 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Orman Fakültesinde, Teknik Ormancılık, Ekolojik Ormancılık, Sosyal Ormancılık, Orman Ürünleri Endüstrisi, Ahşap Teknolojisi ve Peyzaj Mimarlığı konularının geçmişten geleceğe değerlendirmelerinin ele alınacağı “Eğitim–Öğretim ve Bilimsel Çalışmalar Açısından Ormancılığımıza Bakış” çalıştayı yapıldı ve aşağıdaki başlıklar aldında akademik bildiriler sunuldu. .

 • Ormancılık Eg?itiminde Silviku?ltu?r Teknig?inin Gelis?im Su?reci
 • Du?nden Bugu?ne Orman Entomolojisi ve Koruma Disiplinindeki Gelis?meler Orman Amenajmanının Yu?z Yıllık Gelis?imi
 • Orman Hasılatı ve Biyometri Disiplinindeki Gelis?melerin Deg?erlendirilmesi
 • Orman U?ru?nleri Kimyası ve Ka?g?ıt Teknolojisi Alanında Gec?mis?ten Geleceg?e Gelis?meler Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi Anabilim Dalının Du?nu?, Bugu?nu? ve Geleceg?i
 • Gec?mis?ten Geleceg?e Mekanik Ahs?ap Teknolojisi Alanındaki Gelis?meler
 • Kurulus?undan Gu?nu?mu?ze Orman Endu?strisi, Makinaları ve I?s?letme Anabilim Dalındaki Gelis?meler
 • Peyzaj Planlama ve Tasarım C?alıs?malarının Gec?mis?ten Geleceg?e Deg?erlendirilmesi Peyzaj Mimarlıg?ı Disiplininde Bitki Temelli Aras?tırmaların Tarihsel Gelis?imi
 • Yapısal Peyzaj U?retimine I?lis?kin Paradigmalar 
 • Orman I?ns?aatı ve Transportu Disiplininin Gec?mis?ten Geleceg?e Deg?erlendirilmesi Tu?rkiye Ormancılıg?ında Gec?mis?ten Gu?nu?mu?ze Geomatik Eg?itimi ve Uygulamaları 
 • Ormancılıg?ımızda Toprak I?lmi ve Ekoloji Anabilim Dalının Yeri 
 • Orman Botanig?i Alanındaki Eg?itim ve Bilimsel Faaliyetlerin Gec?mis?, Gu?nu?mu?z ve Geleceg?e Yo?nelik Deg?erlendirmesi 
 • Ormancılık Ekonomisi Disiplininde Eg?itim-O?g?retim ve Bilimsel Faaliyetlerin Gelis?imi 
 • Tu?rkiye'de Orman ve C?evre Hukukunun I?klim Deg?is?iklig?i ve Su?rdu?ru?lebilirlik C?erc?evesinde Gelis?imi 
 • Cumhuriyet Do?neminde Ormancılık Politikası ve Yo?netimi Alanındaki Gelis?meler ve Yansımaları 
 • Havza Yo?netiminin Gec?mis?i ve Yeni Yaklas?ımlar 
yazar

Nesip Uzun-editor yazısı

E-bülten için e-posta bırak