2020 Hayallerimiz ve Gerçekler

Mobilya Dekorasyon Dergisi - Mobilya Dekorasyon - Dergi - Yayın - İletişim - Dergi - furniture - wood - design - dizayn - aksesuar - kenarbandı - edgeband - makine -woodworking - woodworkingmachinery - fair - mobilya fuarları - woodworking machinery - ahsap makineleri- glue-yapıştırıcı tutkal-

2020 Hayallerimiz ve Gerçekler

10-01-2020
2020 Hayallerimiz ve Gerçekler
On yıl önce 2020 yılı beklentilerimiz için sorulsaydı sanırım şu an yaşadığımız anla ilgili vereceğimiz cevaptan çok farklı bir yanıt alırdık. Bu yanıtın şimdikinden çok daha iyimser olduğunu da söyleyebilirim. Ülkedeki pek çok argüman böyle düşünmemizi de haklı çıkarıyor. Ülkenin yüzde 8-9 büyümelerinden %1,5-2’lik büyüme değerlerine, farklı açılım politikalarından, büyüyen ihracat rakkamları ve yatırımlar düşünüldüğünde 2020’li yılları benim gibi pek çok kimse de bu denli karamsar düşünemezdi.

 Bizi buraya getiren etmenlerin çoğunu kendimiz ilmik, ilmik ördük ve gelinen noktada geride ne övündüğümüz tarım kaldı ne de İthalatı aşan bir ihracat ekonomisi var artık şimdi. İthalata bağımlılık daha da artarken üretim ekonomisi olma söylemleri günümüzde hemen tüm politikacılar tarafından dillendiriliyor ancak  bu beklenti toplumu heveslendiren bir siyasal argümandan öteye geçemiyor. Saplandığımız Ortadoğu açmazından çıkış yolları hala toz duman, bunun ülke ekonomisine maliyeti ve yükü her gün daha da büyüyor. Bu gün itibarıyla, 2020li yıllara giderek kabusa dönüşen ve Libya eklentisiyle daha da büyüyen yeni bir bilinmezin-Bilinenin  kapısını aralayarak giriyoruz. 

          Uluslararası konjonktürü iyi okuyamamak ve günlük politikalar üretmek üzerinden gerçekleşen tutum almalar,  zaten dünyanın en büyük göç dalgasına maruz kalmış ve bu göçlerin yarattığı ve dinsel aidiyet dışında Türk toplumunun alışık olmadığı,  gerçekte farklı bir sosyal, kültürel,değerlere sahip büyük göç dalgasının kentlerde yarattığı-yaratacağı deformasyon, ve uyumsuzlukların her gün farklı örneklerine tanık oluyoruz. 

        Gelecekte büyüyecek ve tümüyle bu sorunlardan kaynaklanacak bir yabancı düşmanlığının tohumları da bütün bu etmenlerin sonucunda oluşuyor. Tüm büyüme söylemlerine rağmen  refahtan pay alamayan,  kendi ekonomik sorunları çözülememiş olan ve günlük maişet ve geçim derdiyle uğraşan, hala yeteri kadar eğitim sağlık, barınma ve yaşam kalitesinden faydalanamayan bir ülkenin büyük çoğunluğunu oluşturan vergileriyle ülkeyi ayakta tutan asli unsurları, (Türkiye vatandaşları) göçün ve göçmenlerin yarattığı kayıt dışı ve ucuz işgücü ile  bölgesel gettolaşmalar  kültürel uyumsuzluklar  sonucu   nüfus hareketlerini değiştirecek denli yoğunlaşmalara neden olmakta , bu da toplumda farklı tepkilere ve zaten  tecridi yaşanan ilişkilerde  tam bir kopuş yaşatmaktadır.  

             Bunların sosyolojik sonuçları hesaba katılmadan sürdürülmesi, önümüzdeki en önemli sorunlardan biri olacaktır. Yaşam ilişkilerimizden medeni hukuk anlayışımıza, kadına bakış açımızdan evrensel bir çok anlayışımıza kadar farklı kültür ve değerlerle yetişmiş çoğu eğitimsiz ve geleneksel yaşam tarzını sürdüren ve  bu konuda da değişime yabancı olan bu kalabalık  toplumun uyum ve entegrasyonu 2020 sonrasına ötelenmiş önemli yüklerden biridir. Tüm bu sorunların çözümü Afgan, Suriyeli ve diğer Ortadoğulu göçmenleri TC vatandaşlığına almakla çözülemeyeceği aşikar, ancak büyüyerek artan bu dalgaya çözüm  önlemleri de bir o kadar önem taşımaktadır. Çalışma saatlerini dört güne düşürülmesinin konuşulduğu medeni dünyada,  Türk toplumu da esas ağırlığı çalışanlardan alınan vergiler ve otomatiğe binen dolaylı vergilerle ayakta duran ülkenin refahından pay almak, yarınlarından korkmadan çocuklarına huzurlu bir yaşam sunmak istiyor. Sahip olduğumuz öz kaynaklarımız buna yeter yeterki onları doğru kullanalım. 

Saygılarımla

Nesip Uzun

yazar

Nesip Uzun-editor yazısı

E-bülten için e-posta bırak