Yüz yüze fuarlarla sektör moral buldu

Mobilya Dekorasyon Dergisi - Mobilya Dekorasyon - Dergi - Yayın - İletişim - Dergi - furniture - wood - design - dizayn - aksesuar - kenarbandı - edgeband - makine -woodworking - woodworkingmachinery - fair - mobilya fuarları - woodworking machinery - ahsap makineleri- glue-yapıştırıcı tutkal-

Yüz yüze fuarlarla sektör moral buldu

04-11-2021
Yüz yüze fuarlarla sektör moral buldu
Dünya ekonomisinde pandeminin de etkisiyle son iki yıl içinde yaşanan dalgalanmalar, başta üretim sektörü olmak üzere finanstan gıda sektörüne kadar geniş bir yelpazede etkisini gösterdi. Süreç günümüzde farklı gelişmelerle kendini yeniliyor. Gelişmiş endüstri toplumları tüketim nesnelerinde ve üretim girdilerinde önemli sorunlar yaşarken ve pandemiyi 3 faz aşı ile atlatmaya çalışırken, Dünya sağlık Örgütü ve Birleşmiş milletler daimi temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, başta Afrika ülkeleri olmak üzere Latin Amarika ve Asya’da yoksul ülkelerde aşı oranlarının hala %2-3’ler düzeyinde olduğunu belirterek bunun bir insan hakkı ihlali olduğunu söylüyor ve bu adaletsizliğin kabul edilemeyeceğini belirtti. .

Bütün bunlara rağmen aşılamaların da etkisiyle başta Avrupa ve Amerika olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde önce Hibrit fuarlar ardından da yüz yüze fuarlar açılmaya başladı. Ekim ayı içinde Türkiye, İtalya ve Amerika’da mobilya sektörü için çok önemli,  ancak pandemi nedeniyle 2 yıldır ertelenen yüz yüze önemli fuarlar gerçekleşti . Türkiye’de İntermob-Woodtech, İtalya'da  Sicam ve Amerika High Point fuarları büyük bir katılım ve ziyaretçi ilgisiyle gerçekleşti. Her üç fuarla ilgili geniş haberleri dergimizin bu sayısında okuyacaksınız. 

 Yaklaşık 380 milyar dolar bir hacme sahip dünya mobilya pazarında  90 milyar Euro mobilya tüketim değeri ile dünya pazarının yaklaşık dörtte birini oluşturan Avrupa, Asya Pasifik'ten sonra dünyanın en büyük ikinci büyük pazarıdır. AB mobilya sektörü, hem pazar açısından hem de endüstriyel açıdan son derece entegredir (mobilya talebinin şu anda %80'inden fazlası Avrupa üretimi tarafından karşılanmaktadır).Avrupa'nın küresel bağlamdaki rolü, uluslararası mobilya ticaretinde de belirgindir: Avrupa, dünya mobilya ithalatının yaklaşık %45'ini ve dünya mobilya ihracatının yaklaşık %40'ını oluşturmaktadır.

 Avrupa'daki en büyük pazarlar, toplam Avrupa mobilya tüketiminin yaklaşık %60'ını oluşturan Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya'dır.  Yeni normalde Yeni ev , ofis vb yaşam modülleri içinde mobilya taleplerinde ortaya çıkan yüksek talepler ve  en önemli tedarik pazarlarından biri olan Asya pazarları ile lojistik kopukluk vb etkenler nedeniyle yaşanan  sorunlar,  alıcıları  pazarda yeni tedarik arayışlarına yöneltti. Aynı zamanda sorunun küresel düzeyde olması nedeniyle  de ortaya çıkan pek çok durum problemin  bir süre daha devam edeceğini gösteriyor. Keza petrol  ve enerji fiyatlarının son yılların en yüksek noktalarına ulaşmış olması ve dolar bazında hammadde girdilerindeki artışlar,  dünya mobilya sektöründe bir bütün olarak yaşanan genel ve somut bir durumdur. . Tüm bu gelişmelere rağmen CSIL'e göre, önde gelen pazarların 2022'de mobilya tüketimini Avrupa ortalamasının üzerine çıkaracağı tahmin ediliyor. Türkiye yılın ilk yarısında ve 3. Çeyrekte bu süreci tüm tedarik sorunlarına rağmen başarıyla toparlamış ve cari açık vermemiştir. Son çeyrekte ise özellikle Woodtech, İntermob fuarlarındaki göstergeler, yapılan iş anlaşmaları bu yılı başarıyla kapatacağımızı gösteriyor. 

2021 yılının son dergisini hazırladığımız bu sayımızda 2022’nin de  sektörümüzün  yakaladığı bu fırsatlarla daha iyi yatırım ve satışlar yapmasını diliyoruz. 

Saygılarımla

Nesip Uzun / nesipuzun@mobilyadergisi.com.tr

yazar

Nesip Uzun-editor yazısı

E-bülten için e-posta bırak