SEKTÖR RAPORU :Türkiye mobilya sektörü 2021 raporu.

Mobilya Dekorasyon Dergisi - Mobilya Dekorasyon - Dergi - Yayın - İletişim - Dergi - furniture - wood - design - dizayn - aksesuar - kenarbandı - edgeband - makine -woodworking - woodworkingmachinery

SEKTÖR RAPORU :Türkiye mobilya sektörü 2021 raporu.

01-10-2021
SEKTÖR RAPORU :Türkiye mobilya sektörü 2021 raporu.
Türk mobilya endüstrisi, genelde çoğu geleneksel yöntemlerle çalışan atölye tipi, küçük ölçekli işletmelerin ağırlıkta olduğu bir görünüme sahiptir. Buna karşın özellikle son yıllarda süreçte küçük ölçekli işletmelerin yanısıra orta ve büyük ölçekli işletmelerin sayısı artmaya başlamıştır.

TÜRKİYE'DE ÜRETİM

Fabrikasyon üretim yapan firmaların, istihdam düzeyi ile paralel olarak büyük firmalardan oluştuğu düşünülmektedir. Fabrikasyon üretim yapan firmaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Mobilya ve orman ürünlerinde, sektörde önemli bir yer tutmamakla beraber, faaliyet gösteren yabancı sermayeli firma sayısı, mutfak mobilyası başta olmak üzere artmaktadır. IKEA’nın İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara’da açtığı ve açmakta olduğu perakende mağazaları da sektöre dinamizm getirmiştir.

 

Türkiyede mobilya sektörü, pazarın yoğunlaştığı ve/veya orman ürünlerinin yoğun olduğu belirli bölgelerde toplanmıştır. Önemli mobilya üretim bölgeleri toplam üretimdeki paylarına göre; İstanbul, Ankara, Bursa (İnegöl), Kayseri, İzmir ve Adana olarak sıralanmaktadır.

 

İstanbulda mobilya sektörü muhtelif yerlere dağılmış olmakla beraber en önemli iki merkez İkitelli Organize Sanayi bölgesinde yer alan Masko ile Ümraniye’de bulunan mobilya sanayi sitesi Modoko’dur.

 

Ankara mobilya üretiminde her zaman için önemli bir merkez olmuştur. TÜİK verilerine göre toplam istihdam düzeyi ve işletme sayısı itibari ile İstanbul’un ardından gelmektedir. Ankarada mobilya sektörü Siteler semtiyle özdeşleşmiştir. Siteler 1960’lı yıllarda Marangozlar Odasının önderliğinde kurulmuş olup, bugün 5.000 dönüm arazi üzerinde faaliyet gösteren büyük bir organize sanayi bölgesidir. Bölge küçük ve orta ölçekli mobilya üretimi yapan birçok işletmeyi barındırmaktadır. Sitelerdeki firma sayısının 10.000’in üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Ancak bu işletmeler emek yoğun işletmeler olup, büyük ölçekli üretim yapan firma sayısı azdır.

 

Büyük ormanlık alanlara sahip olan ve bunun sonucu olarak ağaç sanayiinin hızlı bir gelişme gösterdiği Bursa-İnegöl Bölgesi de gelişme dinamiği yüksek bir bölgedir. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunmasının getirdiği ticari hareketliliği ve hammadde kaynaklarına yakın olmasının avantajını iyi değerlendiren İnegöl bugün bir mobilya merkezidir. Bursa-İnegöl mobilya sektörü istihdam düzeyi itibari ile Ankara’dan sonra gelmektedir. Ancak sektörde yapılan ihracatın bölgelerimize göre dağılımında Kayseri ve İstanbulun ardından üçüncü sıradadır. Bölgenin ihracatta yakaladığı bu başarı, Bursa-İnegölün mobilyada önemli bir uluslararası merkez olma yolunda olduğunu göstermektedir.

 

Kayseri’de mobilya sektörünün yükselişi kanepe, koltuk ve yatakla başlamıştır. Teknolojik gelişmeler ve yeni yatırımlarla bugün mobilyanın her dalında üretim yapan firmaları ile Kayseri, Türkiyenin önemli bir mobilya merkezi haline gelmiştir. TOBB verileri ve TÜİK ihracat rakamlarına göre Kayseri, sektörün en büyüklerini içerisinde barındırmaktadır. Bunlardan yaklaşık 400 tanesi fabrikasyon seri üretim yapabilen ihracata yönelik çalışan firmalardır. TÜİK verilerine göre, firma başına düşen 11,5 kişilik istihdam düzeyi ile bölgede Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir oranla eleman istihdam edilmektedir. Firma başına düşen eleman sayısının yüksekliği Kayseri’nin, büyük ölçekli firmaların yoğunlaştığı bir bölgemiz olduğunu göstermektedir. 2012 yılında 355 milyon dolarlık ihracat ile Türkiye’nin mobilya ihracatının % 18,7’sini tek başına yapan Kayseri, ülkemizin en önemli mobilya üretim ve ihracat merkezi durumundadır.

İzmir bölgesi istihdam düzeyine göre Kayserinin ardından 5. sırada gelmektedir. Karabağlar ve Kısıkköy mobilya şehri sektörün yoğunlaştığı mekânlar olup, şehir sahip olunan liman, ulaşım kolaylığı ile de ihracatta önemli atılımlar içerisindedir. Firma başına düşen çalışan sayısı açısından

 

2,66 kişi ile Türkiye ortalamasının altında istihdam düzeyine sahip olan bölgede daha çok küçük firmalar bulunmaktadır.

 

Mobilya talebi büyük ölçüde yeni konut inşaatlarına ve gelir artışına paralel bir seyir izlemektedir. Ofis mobilyaları için ise talep büyük ölçüde işyeri açılması ve inşaatlarına, ofis otomasyon sistemlerinin kullanımına ve doğal olarak istihdamın artmasına bağlıdır. Bu nedenle talep esnekliği yüksek bir tüketim malı olan mobilyaya olan talep ve kapasite kullanım oranları ekonomik dalgalanmalara paralel olarak inişli çıkışlı bir seyir izlemektedir.

Kapasite kullanımının artırılamamasındaki en önemli etken iç pazardaki talep daralmasıdır. Sektörün tam kapasite ile çalışamamasının nedenlerinin başında iç talep, ikinci sırada dış talep yetersizliği gelmektedir. Talep yetersizliğini finansman, çalışanlarla ilgili sorunlar, yerli ve ithal hammadde yetersizliği gibi nedenler izlemektedir.

 

1.     TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİ

Türk mobilya sanayii 2001 yılından itibaren dış ticarette sürekli olarak artı vermeye başlamıştır. Geçen dönemde yaşanan krizlerle birlikte iç talepte görülen daralma firmalarca ihracata yönelinerek atlatılmaya çalışılmış olup, yaşanan süreç bu durumun geçici bir yöneliş olmayıp firmalarımızın tercihi haline geldiğini göstermektedir. İhracat artık can havli ile girilen bir süreç olmaktan çıkıp gelişimin ardındaki en önemli güç haline gelmiştir.

 

Sektörce yapılan ihracatın üçte biri AB’ye ve ithalatın yarıdan fazlası AB’den yapılmaktadır. Sektördeki bu bölgesel yoğunlaşma, AB pazarı ve tüketicisinin nitelikleri düşünüldüğünde olumlu olmakla beraber, sektörün uzun dönemli hedefleri açısından pazar çeşitlendirilmesine (ABD gibi alternatif pazarlar ile) gidilmesi ihtiyacını da ortaya koymaktadır.

 

2001 yılı itibari ile ihracatta yakalanan olumlu sürecin devam ederek, önemli miktarlarda açık verilen ülke dış ticaretinde, sektörün artı dış ticaret dengesi geleneğini sürdürmesi ve ülke ekonomisine katkısını devam ettirmesi beklenmektedir. Daha sağlıklı makro-ekonomik koşullarda ve edinilen dış pazar deneyimleri ile birlikte mobilya sanayii daha büyük artışlara müsait bir dinamizme ve potansiyele sahiptir.

 

1.1.     İhracat

Mobilya sektörü, işyeri sayısı ve yarattığı istihdam ile önemli bir sektör olmasına karşın ihracatımız içindeki payı sınırlı düzeydedir. Sektörün toplam ihracat içindeki payı 2020’de %2 olarak gerçekleşmiştir. Mobilya sektörünün gelişmesi mobilya ihracatının gelişmesine bağlıdır. Türkiye’nin mobilya ihracatı 2001 yılında 192 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 2020 yılında önemli oranda artarak 3 milyar 422 milyon dolara ulaşmıştır. 2020 içerisinde ticarete olumsuz etkileri önemli ölçüde hissedilen pandemi koşullarına rağmen 2020 yılı mobilya ihracatı geçen seneye göre %12 oranında artış kaydetmiştir.

 

Türkiye’nin Ürünler Bazında Mobilya İhracatı (Değer: bin dolar)

 

 

GTİP

 

Ürün Adı

 

2018

 

2019

 

2020

940350

YATAK ODALARINDA KULLANILAN TÜRDEN AHŞAP MOBİLYALAR

558.256

670.581

645.426

 

940360

 

DİĞER AHŞAP MOBİLYALAR

 

376.913

 

426.518

 

438.473

 

940190

OTURMAYA MAHSUS MOBİLYALARIN AKSAM, PARÇALARI

 

174.761

 

186.743

 

359.204

 

940161

AHŞAP İSKELETLİ OTURMAYA MAHSUS İÇLERİ DOLDURULMUŞ, KAPLANMIŞ DİĞER MOBİLYALAR

 

245.258

 

315.182

 

321.968

 

940429

 

DİĞER MADDELERDEN YATAKLAR

 

88.619

 

108.665

 

232.300

 

940320

 

DİĞER METAL MOBİLYALAR

 

180.323

 

200.375

 

229.881

 

940390

DİĞER MOBİLYALARA AİT AKSAM, PARÇALAR

 

139.348

 

150.014

 

163.288

 

 

940140

YATAK HALİNE GETİRİLEBİLEN OTURMA MOBİLYASI (KAMP VE BAHÇE İÇİN

HARİÇ)

 

120.010

 

137.529

 

136.535

 

940120

 

MOTORLU TAŞITLARDA KULLANILAN OTURMAYA MAHSUS MOBİLYALAR

 

208.056

 

166.331

 

123.394

 

940290

TIP, CERRAHİ, DİŞÇİLİKTE KULLANILAN MOBİLYA, MASA, KARYOLA VB.

AKSAM/PARÇALAR

 

36.383

 

42.377

 

106.223

 

940490

ŞİLTE, YORGAN, YASTIK, PUF, DİZ-AYAK ÖRTÜLERİ, MİNDERLER VB.

 

78.481

 

88.381

 

104.741

 

940310

YAZIHANELERDE KULLANILAN TÜRDE METAL MOBİLYALAR

 

55.835

 

55.373

 

85.620

 

940180

 

OTURMAYA MAHSUS DİĞER MOBİLYALAR

 

65.332

 

70.739

 

62.211

 

940330

YAZIHANELERDE KULLANILAN TÜRDE AĞAÇ MOBİLYALAR

 

64.672

 

69.847

 

61.733

 

940370

PLASTİK MADDELERDEN DİĞER MOBİLYALAR

 

51.027

 

53.564

 

49.069

 

940169

 

AHŞAP İSKELETLİ OTURMAYA MAHSUS DİĞER MOBİLYALAR

 

44.554

 

51.666

 

44.494

 

940130

YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLEN DÖNER KOLTUK-SANDALYELER

 

42.291

 

48.591

 

43.059

 

940389

DİĞER MADDELERDEN DİĞER MOBİLYALAR

 

27.983

 

34.011

 

37.210

 

940340

MUTFAKLARDA KULLANILAN TÜRDE AHŞAP MOBİLYALAR

 

33.672

 

44.189

 

37.014

 

940410

 

SOMYALAR

 

13.002

 

23.700

 

33.908

940179

METAL İSKELETLİ OTURMAYA MAHSUS DİĞER MOBİLYALAR

23.281

32.902

30.132

 

940171

METAL İSKELETLİ OTURMAYA MAHSUS İÇLERİ DOLDURULMUŞ, KAPLANMIŞ DİĞER MOBİLYALAR

 

18.091

 

23.003

 

24.994

940421

GÖZENEKLİ KAUÇUK/PLASTİKTEN YATAKLAR

15.695

20.491

22.843

 

940110

HAVA TAŞITLARINDA KULLANILAN TÜRDE OTURMAYA MAHSUS

MOBİLYALAR

 

10.322

 

22.847

 

15.763

 

940210

DİŞÇİ/BERBER KOLTUKLARI VB.

KOLTUKLAR VE AKSAM, PARÇALARI

 

7.606

 

7.463

 

7.261

 

940430

 

UYKU TULUMLARI

 

2.902

 

3.607

 

4.272

 

 

 

940159

KAMIŞ, SEPETÇİ SÖĞÜDÜ VB.

MADDELERDEN (BAMBUDAN VE HİNT

KAMIŞINDAN OLANLAR HARİÇ) OTURMAYA MAHSUS MO

 

4.033

 

636

 

554

 

940382

 

BAMBUDAN DİĞER MOBİLYALAR

 

20

 

86

 

19

940152

BAMBUDAN OTURMAYA MAHSUS

MOBİLYALAR

13

37

13

940383

HİNTKAMIŞINDAN DİĞER MOBİLYALAR

-

-

1

 

DİĞER

2

1

-

TOPLAM

2.686.741

3.055.449

3.421.603

Kaynak: TÜİK

Sektördeki firmaların bir kısmı doğrudan ihracat yaparken, büyük bir kısmı, diğer firmalar ve özellikle yurtdışı taahhüt işleri yapan müteahhitlik ve mimarlık firmaları aracılığıyla ürünlerini ihraç etmektedir. Diğer yandan, son yıllarda yurtdışı pazarlara doğrudan kendi dağıtım kanalları ile açılan firmalarımızın sayısında önemli bir artış olmuştur.

1980’li yıllara kadar ihracatın büyük çoğunluğu Orta Doğu ülkelerine yönelmiş durumda iken 1990 sonrası AB ülkeleri, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Rusya Federasyonu’na yönelmiştir. Rusya Federasyonu ve Türk Cumhuriyetlerine gerçekleştirilen mobilya ihracatında, bu ülkelerde alınan müteahhitlik işlerine paralel olarak bir artış yaşanmıştır. Ancak 1997 yılından itibaren ekonomik krizlerle birlikte Rusya Federasyonu’na gerçekleştirilen mobilya ihracatı eski seviyesini yakalayamamıştır. Son yıllarda komşu ve çevre ülkelere yapılan ihracat artarken AB ülkelerine yapılan ihracatın toplam mobilya ihracatına oranı azalmaktadır. Bu eğilimin pazar çeşitlenmesi açısından olumlu bir süreç olduğu söylenebilir.

Mobilya ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde 2020 yılından itibaren en büyük pazarın Irak olduğu görülmektedir. Bu ülkeye ihracatımızda 2020 yılında bir önceki seneye göre %5,3 oranında bir düşüş yaşanmış, 484 milyon dolar seviyesinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

Mobilya ihraç ettiğimiz diğer önemli pazarlar ise Almanya, Suudi Arabistan, ABD, Fransa, İngiltere İsrail ve Libya’dır. İhracatın istenilen düzeylere ulaşamamasında pandemi koşulları, komşu ve çevre ülkelerde yaşanan siyasi sorunlar kadar modern ve tasarım odaklı üretimin yeterince kullanılmayışı da önemli bir etkendir. Finansman sorunları, özellikle orta ve küçük ölçekli firmaların dış pazarlar konusunda bilgi eksikliği ise ihracatta karşılaşılan diğer önemli problemlerdir.

 

Türkiye’nin Ülkeler Bazında Mobilya İhracatı (Değer: bin dolar)

 

Ülke Adı

2018

2019

2020

IRAK

448.104

510.871

483.844

ALMANYA

204.096

222.596

347.109

A.B.D.

118.263

152.349

268.363

SUUDİ ARABİSTAN

169.704

197.637

188.971

FRANSA

151.397

146.356

162.961

İNGİLTERE (B.K.)

93.223

101.674

143.335

 

İSRAİL

93.727

118.215

136.700

LİBYA

117.636

200.537

134.567

HOLLANDA

67.904

75.182

94.342

ROMANYA

70.306

85.243

90.767

KATAR

63.441

86.351

75.493

B.A.E.

61.838

70.506

70.208

MACARİSTAN

9.188

13.190

69.484

İTALYA

61.485

65.299

67.256

ÇEKYA

7.626

8.562

62.669

Liste Toplamı

1.737.938

2.054.568

2.396.069

Genel Toplam

2.686.740

3.055.447

3.421.602

 

Kaynak: TÜİK

 

Türkiyede mobilya üretiminde kullanılan teknoloji, artan ihraç imkânları ve ihracatçı firma sayısı ile birlikte her geçen gün gelişmekte ve dünya ile rekabet edebilmektedir. Diğer yandan, zanaat geleneğinin devam ettirildiği KOBİ nitelikli firmalarımız ile de el yapımı mobilya üretimi ağırlığını/önemini korumaktadır. Sektörde ürün tasarımının öneminin anlaşılması, marka bilincinin oluşması/oluşturulması çabaları ile bu konulara ayrılan bütçe imkânları da artırılmaktadır. Mobilya tasarımcılarının yetiştirilmesine gereken ilginin gösterilmesi (gerek sektör örgütleri ve gerekse İhracatçı Birliklerince sektöre yönelik düzenlenmekte olan tasarım yarışmaları bu yönelimi gösteren önemli organizasyonlardır) ve istihdamlarının sağlanması, sektörün gelişimi açısından büyük önem arz etmektedir.

AB ile süre gelen yoğun ticari alışveriş, sektörle ilgili olarak AB’de varolan kalite ve sağlığa ilişkin standartlara uyumu kolaylaştırmaktadır. Fabrikasyon üretimin yaygınlaşması, tüketicinin bilinçlendirilmesi ve artan ihracat da bu ve benzeri gelişmeleri, zorunlu kılmaktadır.

1.2.     İthalat

1986 yılında mobilya ithalatının daha fazla serbestleştirilmesi ve daha sonra 1996 yılında Gümrük Birliğine girmemiz ile mobilya ithalatında artış görülmüştür. 1994’te mobilya ithalatı 38 milyon dolar civarında gerçekleşirken bir sonraki yıl % 79’luk bir artışla 68 milyon dolar civarında gerçekleşmiştir. İthalattaki bu hızlı yükseliş daha sonraki yıllarda da devam etmiş ancak 2001 yılında, yaşanan krizin de etkisiyle mobilya ithalatı bir önceki yıla göre % 40 oranında azalarak 122 milyon dolara düşmüştür. Kriz sonrası dönemde mobilya ithalatında yaşanan gerileme 2002 yılı ile birlikte küçük bir artışla 128 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Sektör ithalatı sonraki yıllarda da, ekonomik iyileşmeye paralel olarak, artışını sürdürmüş ancak 2009 yılında küresel krize bağlı olarak bir önceki yıla oranla % 37 azalışla 568 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Krizin etkilerinin iyice azaldığı 2011 yılında ise sektör ithalatı, 2008 yılı değerlerini aşarak 941 milyon dolar olmuştur. 2020 yılında ise mobilya ithalatımız bir önceki yıla oranla %9,1 azalarak 498 milyon dolar seviyesine kadar düşmüştür. İthalattaki gerileme sektör dış ticaret fazlasına olumlu katkı yapmaktadır.

 

Türkiyenin mobilya ithalatı yaptığı ülkelerin başında AB ülkeleri ve Çin gelmektedir. 2020 yılı itibariyle en fazla ithalat yapılan ülke 69 milyon dolar ile Çin olup, Çin’i 57 milyon dolarlık mobilya ithalatı ile Polonya takip etmektedir. Mobilya ithalatımızda öne çıkan diğer ülkeler arasında, İtalya, Almanya, Romanya ve Bulgaristan yer almaktadır.

 

Dünyanın en büyük üreticisi ve ihracatçısı konumunda olan bu ülkelerin Türk pazarında kabul görmesi, Türkiye’de de inovatif ve modern mobilya tüketebilecek geniş bir kesimin varlığını ortaya koymaktadır. İthal ettiğimiz başlıca ürün grupları; oturmaya mahsus mobilyaların aksam-parçaları,diğer ahşap mobilyalar, diğer metal mobilyalar, metal iskeletli  içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalar, ahşap iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalar, metal iskeletli içi doldurulmamış oturmaya mahsus diğer mobilyalar şeklinde sıralanabilir.

1.     DÜNYA TİCARETİ

Mobilya dış ticaretinde son yıllarda göze çarpan başlıca gelişim mobilya pazarının dışa açılma oranındaki artıştır. 47 milyar dolara yaklaşan mobilya dış ticaret açığı ile ABD, 70 milyar doları aşan ihracatı ile AB ve yaklaşık 56 milyar doları aşan mobilya dış ticaret fazlası ile Çin sektörün önemli aktörleri olarak dünya mobilya piyasalarını yönlendirmektedirler.

 

1.1.     İhracat

Dünya mobilya ihracatı, 2002 yılında 66,5 milyar dolar iken, 2008 yılında 140,2 milyar dolara ulaşmış ancak, küresel ekonomik krizin etkisiyle 2009 yılında 115,5 milyar dolara gerilemiştir. Son on yıllık döneme bakıldığında ise 2015 ve 2016 yıllarında bir önceki yıla göre azalan ihracat, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında ortalama %4,5 oranında artarak 2019 yılında 194,4 milyar dolar düzeyine ulşmıştır. 2020 yılında ise mobilya ihracatının hızının azalacağı, ancak sınırlı da olsa bir artış yaşanacağı öngörülmektedir.

 

Dünya mobilya ihracatının üçte biri Çin tarafından gerçekleştirilmektedir. Yine AB ülkeleri, Dünya mobilya ihracatının yaklaşık üçte birini gerçekjleştirmektedir. Birçok AB ülkesinde mobilya imalatı temel bir endüstridir ve dünyada rekabetçi bir konuma sahiptir. Zira Almanya, Polonya ve İtalya Çin’in ardından en büyük 3 ihracatçıdır. Fransa, Danimarka, Belçika, İsveç, Danimarka, Avusturya, İngiltere ve Hollanda ise diğer önemli mobilya ihracatçısı ülkelerdir. AB mobilya endüstrisi son derece uzmanlaşmış olup, pek çok alt sektörden oluşmaktadır. Döşenmiş/kaplanmış mobilyalar ile mutfak mobilyaları en büyük iki üretim grubudur. AB ülkeleri aynı zamanda ahşap mobilya transit ticaretinde de önemli bir konuma sahiptir.

 

Türkiye’nin dünya mobilya ihracatındaki payı ise 2019 yılı itibariyle %1,57’dir.

 

Ülkeler İtibariyle Dünya Mobilya İhracatı (Değer: Bin USD)

Ülkeler

2017

2018

2019

Çin

59.295.789

64.286.687

64.629.387

Almanya

12.986.934

14.080.209

13.769.747

Polonya

11.552.801

13.386.689

13.399.545

İtalya

11.243.911

12.202.904

11.454.493

Vietnam

6.318.220

6.997.682

8.984.681

Meksika

8.214.535

8.193.411

8.110.555

Abd

8.456.174

8.355.029

7.862.606

Kanada

4.661.276

4.714.162

4.759.604

Çek Cumhuriyeti

4.548.238

4.791.775

4.516.535

İngiltere

3.142.740

3.127.014

3.392.420

Türkiye

2.360.407

2.686.740

3.055.447

Hollanda

2.754.355

3.082.819

3.022.412

Fransa

2.946.224

3.034.875

2.949.758

Malezya

2.447.121

2.535.617

2.902.176

Romanya

2.421.299

2.749.590

2.714.082

İspanya

2.454.185

2.680.338

2.656.295

Danimarka

2.420.497

2.573.257

2.623.361

Litvanya

1.847.878

2.115.066

2.203.277

İsveç

2.088.343

2.143.517

2.164.279

Portekiz

2.022.389

2.281.126

2.051.792

Liste Toplamı

154.183.316

166.018.507

167.222.452

Dünya Geneli

179.308.604

193.266.904

194.404.230

Kaynak: Trademap

 

1.2. İthalat

Dünya mobilya ithalatı son 20 yıldır artış trendinde olmakla birlikte 2009, 2015 ve 2019 yıllarında bir önceki yıla göre azalaşı gözlemenmektedir. 2019 yılında Dünya mobilya ithalatı 2018 yılına göre % 1,4 oranında azalarak 189,5 milyar dolar olarak kaydedilmiştir.

 

Dünyanın en büyük mobilya ithalatçısı konumundaki ülke ABD’dir. ABD 2019’da 56 milyar dolar değerindeki ithalatı ile tek başına, dünya mobilya ithalatının yaklaşık %30’luk kısmını gerçekleştirmiştir.

 

ABD’den sonra en büyük ithalatçı ülke Almanya’dır. Almanya, 2019’da gerçekleştirdiği 15,8 milyar dolarlık ithalat ile dünya mobilya ithalatının %8,1’ini gerçekleştirmiştir. Diğer önemli ithalatçı ülkeler ise sırasıyla İngiltere, Fransa, Kanada, Japonya, Hollanda ve İspanya’dır.

 

Ülkeler İtibariyle Dünya Mobilya İthalatı (Değer: Bin USD)

Ülkeler

2017

2018

2019

ABD

54.874.586

59.132.590

56.004.616

Almanya

15.294.987

16.195.405

15.753.792

İngiltere

9.239.065

9.529.886

9.652.369

Fransa

8.797.519

9.608.520

9.387.222

Kanada

7.290.870

7.339.630

7.296.720

Japonya

6.734.298

7.053.902

7.229.224

Hollanda

4.856.947

5.528.915

5.718.721

İspanya

3.391.930

3.732.214

3.629.815

Avustralya

3.372.065

3.754.557

3.575.225

İsviçre

3.380.401

3.547.120

3.415.012

Çek Cumhuriyeti

3.018.714

3.224.851

3.159.969

Belçika

2.905.843

3.038.422

3.088.260

Polonya

2.379.028

2.855.622

3.036.667

Meksika

2.894.040

3.034.367

2.935.323

Çin

3.130.753

3.399.770

2.872.079

İtalya

2.698.934

2.948.735

2.797.609

Güney Kore

2.477.727

2.624.209

2.752.523

Avusturya

2.574.634

2.789.292

2.743.652

İsveç

2.386.621

2.565.120

2.477.315

Slovakya

1.586.846

2.026.466

2.174.046

Liste Toplamı

143.285.808

153.929.593

149.700.159

Dünya Geneli

178.650.434

192.238.140

189.501.569

Kaynak: Trademap

 

Almanya, Fransa, Hollanda ve İspanya AB’nin en büyük mobilya tüketicileridir. Söz konusu ülkeler nüfus yapısı itibariyle dışa açık, çok fazla seyahat eden, çok-kültürlü insanları ile de mobilya tüketiminde değişik kültürlerin özelliklerinden etkilenmektedir. Döşenmiş/kaplanmış oturma grupları (kanepe ve berjerler) ve mutfak mobilyası AB mobilya piyasasında en fazla talep edilen ürün gruplarıdır. Gelecek yıllarda AB mobilya pazarındaki büyümenin yavaşlaması beklenmektedir. Bununla birlikte geleneksel mobilyadan modern mobilyaya doğru olan yönelimin devam etmesi ve mobilya tasarım ve tarzındaki çeşitliliğin de artması öngörülmektedir. Ayrıca AB tüketim kalıbında öne çıkan bir diğer önemli husus da var olan mobilya gruplarına uyum sağlayabilen bağımsız mobilya parçalarının takım/set şeklinde mobilya alımlarına göre pazar paylarını artırıyor olmasıdır.

 

Tüketici grubu açısından da 45 yaş üzeri, tek başına yaşayan kesimin modern mobilya tercihinde artış beklenmektedir. Mobilyada düşük kalite-düşük fiyat ve yüksek kalite-yüksek fiyat şeklinde oluşan ürün yapılanmasının da artacağı düşünülmektedir.

AB ahşap mobilya piyasasındaki eğilimler, bu pazara girmeye çalışan ve kendine yeni bir pazar bölümü arayan firmaların yatak odası ve diğer ev mobilyası üzerinde yoğunlaşmaları gerektiği yönündedir. Kiraz, tik ve diğer koyu tonlu ahşaplar rağbet görmekle birlikte, tüketici tercihleri ahşap malzemede daha açık tonlara, kayın, akçaağaç ve huş ağacına kaymaktadır. Yeni eğilimler, nostalji ve sıcaklık veren tonlar ile modern mobilyada yerel unsurların öne çıktığı tasarımlardır. Lamine ve kaplamadan masif mobilyaya dönüş vardır. Mobilyaların çok amaçlı/fonksiyonlu, konforlu/rahat ve esnek olması önem kazanmaktadır. AB’nin artan yaşlı nüfusu ile birlikte mobilyada ergonominin önemi artmaktadır.

MOBILYA DEKORASYON Dergisi   / Sayı: 166 Eylul - Ekim 2021

 

 

 

yazar

Nesip Uzun-editor yazısı

E-bülten için e-posta bırak