Osmaniye Bölgesi Orman Ürünleri Sektörüne Genel Bir Bakış

Mobilya Dekorasyon Dergisi - Mobilya Dekorasyon - Dergi - Yayın - İletişim - Dergi - furniture - wood - design - dizayn - aksesuar - kenarbandı - edgeband - makine -woodworking - woodworkingmachinery

Osmaniye Bölgesi Orman Ürünleri Sektörüne Genel Bir Bakış

10-11-2021
Osmaniye Bölgesi Orman Ürünleri Sektörüne Genel Bir Bakış
Bilge YİĞİT*K.Hüseyin KOÇ***Orman Endüstri Mühendisi, sorumlu yazar, bilgeyigitttt@gmail.com**K.Hüseyin Koç, İÜ.C Orman Fakültesi, Öğretim Üyesi, hkoc@iuc.edu.trÖZETAraştırmada, Osmaniye ili Orman Ürünleri Endüstrisinin genel durumu incelenmiştir. Bu kapsamda, bölgedeki kamu kuruluşları, Ticaret ve Sanayi Odası kayıtlarından da yararlanılarak orman ürünleriyle uğraşan firmalar belirlenmiş, sonrasında yüz yüze anket uygulamasıyla firmaların durumları değerlendirilmiştir. Firmaların, üretim konuları, kapasiteleri, kapalı ve açık alanları, tescilli sermayeleri, hammadde temin koşulları, çalışan sayıları ve profili ile bölgedeki kamu kuruluşlarından ve mesleki örgütlerden beklentileri, bölgesel veya ülkesel pazar sorunları, teşvik ve destek koşulları ele alınmıştır.
Firma düzeyinde uygulama, Osmaniye'de bulunan 14 orman ürünleri firması ile sınırlandırılmıştır.Araştırma sonunda, firmaların birçok bölgesel ve ülkesel sorunla karşılaşsalar da Osmaniye ilinin yeni ve gelişmekte olmasının avantajlarını kullanıp kendilerini daha ileri taşıyabilecek kapasitede oldukları sonucuna varılmıştır. İlde bulunan orman ürünleri firmalarının yeterli alt yapı ve destekle gelişime açık oldukları görülmekte olup gerek Osmaniye ekonomisinin gelişmesinde ve gerekse endüstride rekabet gücünün artmasında büyük rol oynayacakları sonuçlarına ulaşılmıştır.Anahtar kelimeler: Osmaniye, Orman Ürünleri, Bölgesel Kalkınma, Rekabet Gücü1. GİRİŞTürkiye orman ürünleri endüstrisi ve bu endüstrinin alt dalları ile dünyanın birçok ülkesinde önemli bir konuma yerleşmiştir. Bu gelişiminin günümüz dünyasında birçok sebebi vardır. Bu sebepler arasında teknik ve sosyal kültürel etkenlerin rolü büyük ölçüde bulunmaktadır. Artık yaşadığımız çağda insan nüfusunun artması gibi ana etkenler ile beraber birçok temel ihtiyaçlarımızda da artışlar yaşanmaktadır. Öncelikle inşaat sektöründe gerçekleşen gelişmeler ve insanın yaşam tarzını daha rahat bir tarza çevirmede büyük önem arz eden ahşap esaslı malzemelerin geniş ürün yelpazesine sahip olması başlıca sebeplerdendir. Daha sonra ise teknolojinin gelişmesiyle artan çevre kirlilikleri aynı zamanda yine nüfus artışlarıyla beraber ortaya çıkan kaynakların tükenme riski, doğallığın ve yenilenebilir kaynakların önemini arttırmıştır. Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin karşısına birçok alternatif ürün çıkmasına ve kullanılmasına rağmen ahşabın kullanımın arttığı ve ikinci plana atılmadığı bilinmektedir. Ahşabın kullanım alanları da giderek gelişme göstermekte ve otomobil gibi kara ulaşım araçlarının yanında hava ulaşım araçlarının da yeni kullanım alanları arasında olduğu gözlemlenmektedir. Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin kullanımı ülkemizde endüstriyel anlamda yaşanan noksanlıklara rağmen zaman içerisinde giderek gelişmektedir (Koç ve diğerleri, 2017).Bu çalışma, Osmaniye ilinde bulunan Orman Ürünleri Endüstrisi alanında hizmet veren işletmelerin endüstrinin sahip olduğu çalışma alanlarından hangisiyle sektöre dahil oldukları, bu sektör ile bu ilde bulunan işletmeler olarak karşılaştıkları hem bölgesel hem de ülkesel sorunlar ile bu işletmelerin genel durumlarını ve Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası ile Osmaniye iline ve ilçelerine ait belediyelerin bu sektörde bulunan bu işletmelere sağladıkları bilgilendirme, yardım ve katkılarını incelemek amaçlarıyla yapılmıştır. Çalışma yapılırken Osmaniye ilinde bulunan Orman Ürünleri Sektörü içerisinde yer alan küçük-orta ölçekli işletmelere yerinde inceleme ile anketler yapılmıştır. Elde edilen verilerin Osmaniye'de bulunan bu işletmelerin sorunlarının saptanmasına, bu sorunların giderilmesine ve işletmelerin gelişmeleri adına çözüm bulunması için katkı sağlaması ümit edilmektedir. Anket sonucundan elde edilen veriler Microsoft Excel'de tablolar ve grafikler oluşturularak incelenmiştir.2. ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ VE OSMANİYE İLİ SANAYİSİ2.1. Dünya'da Orman Ürünleri Sektörüne Genel BakışOrman ürünleri endüstrisi, ormandan sağlanan birincil ve ikincil hammaddelerin çoğunlukla da odunun çeşitli alet ve makinelerle son kullanım için uygun hale dönüştürülmesini sağlayan işletmelerin oluşturduğu bir sanayi alanıdır. Bu sanayi dalı hammadde olarak kullanılan odunun işlenme amacına ve kullanılan teknolojilere göre değişmesiyle beraber en çok bütünleşen haliyle iki ana grupta sınıflandırılmaktadır. Birinci grupta yer alan sanayi işletmeleri odun hammaddesini doğrudan olarak kullanıp işlemektedirler. Birinci gruba ait bu sanayiler; birincil imalat sanayi ana grubu olarak isimlendirilen kereste ve ambalaj malzemelerinin üretimini oluşturan bıçkı sanayi; kaplama, kontrplak, lif levha, yonga levha gibi ürünlerin üretimini sağlayan levha sanayi ve kağıt hamuru ile kağıt sanayi şeklindedir. İkinci grupta ise birinci grupta üretilen ürünleri işleyerek yeni ürünler ortaya çıkaran sanayi işletmeleri yer almaktadır. Bunlar; ahşap parke, doğrama, inşaat elemanları, mobilya, müzik aletleri ve oyuncak gibi sanayilerdir (Demirci, 2005).Tablo 1: Dünyada Orman Ürünlerinin Üretimi ve Ticaretinin Değişimi (KB verileri, 2018)ÜrünBirimÜretimİhracat2016Değişim (yüzde)2016Değişim (yüzde)2015200020152000Yuvarlak odunmilyon m3373718132211Yakacak odunmilyon m31863-59-4153Endüstriyely uvarlak odunmilyon m3187431112237Odun peletimilyon ton296-178-Kerestelik odunmilyon m3468321147728Odun türevli panellermilyon m3416412391760Kaplama ve kontrplakmilyon m3174316134556OSB, yonga ve lifli levhamilyon m3242510257862Odun hamurumilyon ton1802564666Diğer lif hamurumilyon ton12-7-190.4-720Geri kazanılmış kağıtmilyon ton230160582135Kağıt ve kartonmilyon ton409-26111-13Orman ürünleri değerimilyar ABD doları227-1572018 yılında Kalkınma Bakanlığı'nın oluşturduğu Ormancılık ve Orman Ürünleri Çalışma Grubu Raporu araştırma verilerine göre, dünyadaki yıllık yuvarlak odun üretimi yaklaşık 3. 4 milyar m3 seviyelerine yakın olup, bunun %53'ü yakacak odun ve %47'si endüstriyel odundur. Yakacak odunun yaklaşık %90'ı gelişmekte olan ülkeler tarafından üretilip tüketilmekte olup, endüstriyel odun üretiminin %79'u ise sanayileşmiş yani gelişmiş ülkeler tarafından üretilmektedir. Endüstriyel odun üretiminde önemli ülkeler; ABD, Kanada, Rusya Federasyonu, Brezilya ve Çin Halk Cumhuriyeti'dir. Yakacak odun üretimi ve tüketimi açısından belli başlı ülkeler de Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Brezilya ve Endonezya şeklindedir.Tablo 2: Ormancılık Sektöründe Toplam İstihdam ve Çalıştırılan İşgücünün Oranı (KB verileri, 2018)BölgelerOrmancılıkSektöründeİstihdam (milyon)OrmancılıkSektöründeÇalışanİşgücününToplamdakiPayı (yüzde)OrmanKeresteKâğıtveÜrünüToplamOrmanKeresteKâğıtveÜrünüToplamAfrika0.30.20.10.60,10,1-0,2AsyaveOkyanusya1.82.62.56.90,10,10,10,3Avrupa0.81.50.93.20,20,40,20,8KuzeyAmerika0.20.40.51.10,10,20,30,6Latin AmerikaveKarayipler0.40.60.41.40,10,20,10,4Dünya3.55.34.413.20,10,20,10,4Tablo 4'de toplam istihdam ile çalıştırılan iş gücü oranı ürünlere ve bölgelere göre verilmektedir. 2014 yılında yayınlanan FAO'ya ait "State of the World's Forest" isimli yayının "Enhancing the Socioeconomic Benefits from Forests" versiyonunda ormancılık sektöründe resmi verilere göre dünyada 13.2 milyon kişinin çalıştığı, bununla birlikte yaklaşık 41 milyon kişinin de kayıt dışı çalıştığı belirtilmektedir (KB verileri, 2018).2.2. Türkiye Orman Ürünleri Sektörüne Genel BakışSon yıllar içerisinde Türkiye sahip olduğu orman varlığı ile endüstriyel odun üretiminde hatırlı bir artış gerçekleştirmiştir. Şekil 4'de Türkiye'nin endüstriyel ve yakacak odun tüketimi yıllara göre verilmiş olup, burada verilen bilgilere göre de 2000 yılında 7,3 milyon m3 endüstriyel odun ve 10,4 milyon m3 yakacak odun üretimi gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu yıllarda negatif seyir eden bu durum 2003 yılına gelindiğinde değişmeye başlamış ve endüstriyel odun üretimi artarken, yakacak odun üretimi azalmıştır. Ülkenin endüstriyel odun ihtiyacını karşılamada yetersiz olsa da, 2016 yılında önemli bir ilerleme olarak sayılabilecek olan 13,3 milyon m3 değerinde endüstriyel odun üretimine ulaşıldığı anlaşılmaktadır (Koç ve diğerleri, 2017).Şekil 2: Türkiye'nin Endüstriyel ve Yakacak Odun Tüketimi (Koç ve diğerleri, 2017)2015 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından hazırlanan Türkiye Orman Ürünleri Meclisi Sektör Raporuna göre, Ağaç Mamulleri Ve Orman Ürünleri Sektörü Türkiye'nin 58 öncü sektöründen birisi olmakla beraber imalat sanayi içersinde yer almaktadır. Bu sektörün temel yapılanması kereste, parke, doğrama, levha (kontrplak, lif levha ve yonga levha) sanayi dalları üzerine oluşturulmuş ve 1950'li yıllarda hayata geçirilmiştir.Yukarıda bahsi geçen rapordan edinilen bilgilere göre, ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörü 2000'den sonra özelleştirilen şirket ve kuruluşların en eski örneklerinden biridir. Özel sektörde, yapısal düzenlemeler ve teknolojik gelişim geçiren sektörde, birçok firma kendi alanlarında hizmet vermeye devam etmektedir. Odun ve odun esaslı hammaddelerinin kullanıldığı mobilya ve kağıt ürünleri bu alanın dışında tutulmaktadır. Son yıllarda birçok sektör içerisinde hammaddeleri yer alan odun dışı orman ürünleri, ağaç ürünleri ile orman ürünleri sektörlerine katılarak sektörün ürün yelpazesini genişletmiş ve özellikle ihracat anlamında yeni pazarlar açılmaktadır.Ülkemizde kereste ve parke işletmeleri, iş yeri miktarı ve istihdam açısından yaygın oldukları gibi öne de çıkmaktadırlar. 2012 yılında tahmin edilen üretim 6,35 milyon m3 sayısını işaret etmektedir. Sanayinin hammadde, işletme yapılanması, kalite, standardizasyon, iyi yetişmiş insan gücü ve finans gibi sorunlara çözüm üretememesi nedeniyle mevcut dış pazarlarda iç pazarda olduğu kadar dinamik bir yapıya sahip olamamaktadır. Bu nedenle sanayinin dış pazarda sahip olabileceği rekabet şansı azalmaktadır ( TOBB, 2012).Türkiye'de 14 adet lif levha ve 13 adet yonga levha işletmesi bulunduğu Yonga Levhacılar Derneğinin kayıtlarında bulunmaktadır. Bir yıl içerisinde ki kapasitenin MDF levhada 6,7 milyon m3 ve yonga levhada da 5,1 milyon m3 olduğu bilinmektedir. Türkiye lif levha üretiminde Avrupa ülkeleri arasında 1., dünyada 2. sırada yer almaktadır. Yonga levha üretiminde ise ülkemiz, Avrupa ülkeleri arasında 3., dünyada 5. sırada yer almaktadır. Türkiye'de lif levha ve yonga levha sektörü üretimde hızlı bir artış sağlamış ve bu sayede dünya çapında ilk 5 içerisine girmeyi başarmıştır. Bu başarıya sahip olmasına rağmen sektör sadece üretimini yaptığı bu levhaların %10-12'sini ihraç edebilmektedir (Koç ve diğerleri, 2017).Mobilya sanayisinde işletmelerce hammadde olarak kereste, kaplama, kontrplak, lif levha ve yonga levha gibi malzemeler kullanılmaktadır. Türk mobilya endüstrisi, ağırlıklı olarak geleneksel yöntemler kullanan atölye tipi ve küçük ölçekli işletmeleri içermektedir. 2012 yılı Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) verilerine göre, Türkiye mobilya sektöründe büyük ve küçük olarak bulunan tüm üreticiler ve perakende mağazalar ile birlikte neredeyse 60.000 şirket 260.000 kişi istihdamı bulunduğu görülmektedir (Yurdakul ve diğerleri, 2013).2.3. Osmaniye İl SanayisiOsmaniye ili Avrupa'yı Ortadoğu'ya bağlayan demir yolları üzerinde ve de elektrik, doğalgaz, petrol hatlarının Doğu Akdeniz kavşak noktasında bulunmaktadır. Bu özelliklerinden dolayı il daha önemli olmaktadır. Yenilerde hizmet vermeye başlayan, neredeyse 100 fabrikanın faaliyet gösterdiği ve 10 binden fazla işçiye istihdam sağlayan Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi, il ekonomisi üzerinde önemli bir etki sağlamaktadır (DOĞAKA, 2016).Uzun yıllar Osmaniye ili, Adana çekirdek sanayiye bağlı kalarak bu yıllar boyunca tarım ve tarıma dayalı ticareti ağırlıklı olarak yapmaya devam etmiştir. Osmaniye ekonomisini ve ticaretini olumsuz etkileyen olaylardan birisi ise Habur Sınır Kapısı'nın kapanması olmuştur. Bu nedenle gelişme gösterebilecek otomotiv yan sanayi ile bakım ve onarımına dair olan küçük sanayi tesislerinin gelişmesi durmuştur. Bu durum şu şekilde ifade edilecek olursa hem iyi sanayi merkezlerine yakın hem de kolay ulaşım imkanlarına rağmen kendine ait bir sanayi kuramamanın sorunlarını yaşamıştır (DOĞAKA, 2016).Bölgede oluşan küresel değişiklikler ile birlikte kontrollü sanayileşme sürecini devam ettirmekte olan Osmaniye'nin sanayileşme sürecini etkileyen en önemli faktör, çevre illere oranla küçük ve yeni bir il olmasına rağmen sanayi için alt yapısının bulunmasıdır (DOĞAKA, 2016).Şekil 3: Osmaniye İli'ninSektörel Dağılımı (DOĞAKA, 2016)3. MALZEME VE YÖNTEMBu çalışmanın hedefinde Osmaniye ve çevresinde bulunan Orman Ürünleri Sektöründeki firmalar vardır. Firmalar ile anket yapmanın temel amacı bu şehirde bu alanda bulunan işletmeler olarak karşılaştıkları sorunların ve sektöre genel bakışlarının neler olduğunu ortaya koymaktır. Osmaniye yeni ve nispeten küçük bir şehir olduğu için var olan sanayi alanlarının ve yapılan teşviklerin bu firmalar için ne kadar yeterli olduğu uygulanan ankette bulunan sorular ile saptanmaya çalışılmıştır. Araştırma kapsamında anket uygulanan firmalar Osmaniye il merkezinde ve ilçelerinde bulunmaktadır. Anketler sadece özel sektör içinde yer alan işletmelere uygulanmıştır.Anketleri uygulama aşamasında öncelikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın veri tabanında kayıtlı olan firmaların, bu sayfada yer alan iletişim bilgilerine ulaşılmıştır. Daha sonra bilgilerine ulaşılan bu firmalar aranarak randevu alınmıştır. Firmalar ile yüz yüze gerçekleşecek şekilde anket uygulaması yapılmıştır. Bu sayede oluşabilecek hata payı azaltılmıştır.Araştırmada veri toplama tekniği olarak tek tip anket formları kullanılmıştır. Bu anket, Osmaniye ilinde bulunan orman ürünleri alanında hizmet veren firmalarla ilgili bilgi edinmek amacıyla oluşturulmuş ve düzenlenmiştir. Firma yetkilileri bu ankette kendilerini, bağlı oldukları odaları ve içinde bulundukları sektörü değerlendirmeye almıştır.Osmaniye ili Orman Ürünleri Endüstrisi işletmelerine uygulanmıştır. Yöneltilen sorular bulundukları endüstri ve yer aldıkları şehir gözetilerek oluşturulmuştur. Firma anketi, üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, işletme bilgilerinin yazılacağı bölümdür. İkinci bölüm, işletme çalışanlarına yönelik soruların bulunduğu bölümdür. Üçüncü bölümde ise sektör bilgilerine dair sorular yöneltilmektedir. Bu üç bölüm içerisinde hem çoktan seçmeli sorular hem de görüşlerin belirtilebileceği açık uçlu sorular yer almaktadır.4. BULGULAR4.1 Firma Anketlerinin İncelenmesiFirmalara, kendi durumlarını ortaya koyan ve sorunları ile gelişimleri için gerekli olan çözümlere dair birçok soru sorulmuştur. Buradan elde edilen veriler grafiklere dökülerek yüzdelik dilimler ile gösterilmiştir.4.1.1 Firmaların Sektördeki İş AlanlarıOsmaniye ilinde bulunan işletmelerin orman ürünleri endüstrisi içersinde hangi alanlarda iş yaptıkları ankete verdikleri cevaplar sonucunda oransal olarak Şekil 4'de verilmiştir.Şekil 4:Orman Ürünleri Firmalarının İş AlanlarıGrafikte görüldüğü gibi orman ürünleri işletmelerinin %29'u mobilya üretimi, %22'si kereste üretimi, %14'ü ankette diğer olarak belirtilen ahşap doğrama ve palet üretimi, %14'ü mobilya ve diğer üretimleri, %7'si kereste ile ahşap yapı imalatı, %7'si parke, mobilya ile ahşap yapı üretimi ve son olarak geriye kalan %7'lik oranda ise kereste ile mobilya üretimi yapmaktadır.4.1.2 İşletmelerin Yıllık Üretim KapasiteleriYapılan anket çalışmalarında işletmelere üretim kapasitelerinin ne kadar olduğuna yönelik açık uçlu bir soru sorulmuştur. Burada verilen cevaplarda ki miktarlar m2 cinsinden belirli aralıklara ayrılarak grafik oluşturulmuş ve Şekil 5'de verilmiştir.Şekil 5:Osmaniye'de Bulunan Orman Ürünler İşletmelerin Yıllık Üretim KapasiteleriGrafikte görüldüğü gibi işletmelerin %36'sının yıllık üretim kapasitesi 0-5.000 m2, %43'ünün yıllık üretim kapasitesi 5.000-10.000 m2, %7'sinin yıllık üretim kapasitesi 10.000-15.000 m2, %7'sinin yıllık üretim kapasitesi 20.000-25.000 m2 ve geriye kalan %7'sinin yıllık üretim kapasitesi ise 25.000-30.000 m2 aralığındadır.5. TARTIŞMA VE SONUÇ2021 yılında oluşturulan Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye 2020 yılı mobilya ithalat değeri önceki yıla göre %9,1 azalma göstererek 498 milyon dolar düzeyine kadar inmiştir. İhracata bakıldığında ise sektörün toplam ihracatta ki payı %2'dir. 2001 yılında 192 milyon dolar olan ihracat 2020 yılında 3 milyar 422 milyon dolara ulaşarak önemli bir artış gerçekleştirmiştir. 2020 yılı içerisinde ortaya çıkan ve bütün dünyada etkisi görülen salgına rağmen mobilya ihracatı önceki yıla göre %12 düzeyinde artış göstermiştir. 2019 yılı itibari ile dünya mobilya ihracatında Türkiye'nin payı %1,57 şeklindedir.2020, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mobilya Sektörü Raporuna göre, sektör hedefleri doğrultusunda gelecek iki yıla kadar Türkiye'nin bu sektör için üretimde 25 milyar dolara, ihracatta 10 milyar dolara ulaşacağı düşünülmektedir. Böylelikle Türkiye mobilya üreticilerinin Avrupa'da ilk 5, dünyada ilk 10 içerisinde yer alabileceği öngörülmektedir.2018, Kalkınma Bakanlığı Ormancılık Ve Orman Ürünleri Çalışma Grubu Raporuna göre, odun hammaddesinin 2023 yılına kadar artacağı ve Türkiye'nin bu alanda uluslararası kapsamda daha çok payının olacağı belirtilmektedir.Yapılan çalışmalar ışığında görülmektedir ki ithalatta gerileme yaşanıp, ihracatta ilerleme görülmesi sektör dış ticaretine olumlu etkiler sağlamaktadır. Türkiye gerek mobilya gerekse diğer orman ürünleri alanlarında günden güne artış göstermekte ve gelişime açık bir hale gelmektedir.Osmaniye'de bulunan orman ürünleri işletmelerin yıllık üretim kapasitelerine, tescilli sermayelerine, kapalı ve açık alan durumlarına bakıldığında küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. Fakat bu küçük ve orta ölçekli işletmeler gerek Osmaniye'nin konumundan kaynaklı gerekse teknolojinin ilerlemesi ile orman ürünleri sektörünün büyümesinden kaynaklı olsun gelişme gösterebilecek işletmelerdir.Gelişmekte olan Osmaniye sanayisi düşünüldüğünde orman ürünleri firmalarının il içerisinde artış göstereceği kabul edilebilir bir durum olmaktadır. Bu durum gerçekleştiği halde Osmaniye ili, etrafında bulunan ve gerisinde kaldığı büyük şehir sanayileri ile rekabet haline daha çok girebilecektir.İşletmelerin var olan hammadde, pazar gibi konularla birlikte bölgesel ve ülkesel sorunlarına kesin çözüm bulunduğunda; büyüme oranları ile ürün çeşitliliğinde artışlar yaşanacağı düşünülebilmektedir.Her ne kadar işletmeler müşteri beklentilerini karşıladıklarını düşünse de yukarıda belirtildiği gibi sorunlar çözüme kavuştuğu hallerde işletmeler sadece büyümekle kalmayacak daha çok müşteriye daha çok ulaşacak ve memnuniyetlerini arttıracaktır.Bütün bunların gerçekleşmesinde Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odasının, Osmaniye İl Sanayi Müdürlüğünün ve Osmaniye il ve ilçelere ait belediyelerin sorumlulukları büyüktür. Yapılan çalışmada görülmüştür ki işletmelerin gelişimleri adına bu kurumlardan beklentileri oldukça fazladır. Birçok işletmeye göre, bu kurumlar var olan sorunlara çözüm getirip ve de sağladıkları teşviklerde artışlar görülürse işletmeler için gelişim daha kolay bir hal alacaktır.İl içerisinde yaşanan fiyat farklılıkları, kalifiye elaman ihtiyacı gibi sorunların giderilmesi ile işletmelerin çevre illerdeki gelişmiş sanayiler içinde yer alan birincil orman ürünleri firmalarına bağlılıklarının azalması için bu endüstri alanında ki var olan firmaların büyümesi ve de yeni firmalar kurulması ile gerçekleşeceği ortaya çıkmıştır.İşletmelerin sektöre yönelik sanayi sitesi isteklerinin gerçekleştirilmesi ve ayrıca istedikleri hal ile durumlarda böyle bir şeyin gerçekleşebileceği onlara kurumların belirli iletişim araçları ile belirtilmesi halinde Osmaniye orman ürünleri sektörü gelişim gösterebilir ve rekabet gücünü önce Akdeniz Bölgesinde daha sonra da tüm Türkiye'de arttırabilir.Son zamanlarda bilinen bir gerçek vardır ki Türkiye'de orman ürünleri endüstrisi hızla gelişmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda da anlaşılmıştır ki Osmaniye içersinde yer alan orman ürünleri sektörü de gelişmek için yeterli potansiyele sahiptir.KAYNAKÇADEMİRCİ, S., 2005, Türkiye Mobilya Endüstrisinin Sorunları ve Çözüm Önerileri, Politeknik Dergisi, 369 - 379, İzmir.Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı,Doğaka Bülten, 2016, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 3 Aylık Dergi, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye.KOÇ, K. H., DİLİK, T. ve KURTOĞLU, A., 2017, Türkiye Orman Ürünleri Endüstrisine Stratejik Bir Bakış, IV. Ulusal Ormancılık Kongresi : "İnsan - Doğa Etkileşiminde Orman ve Ormancılık" , Ankara: Türkiye Ormancılık Derneği,483-495.T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2018, On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), Ormancılık Ve Orman Ürünleri Çalışma Grubu Raporu, Ankara.T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2020, Mobilya Sektörü Raporu.T.C. Ticaret Bakanlığı, 2021, Mobilya Sektör Raporu.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2012, Türkiye Orman Ürünleri Meclis Sektör Raporu.TOBB, 2015, Türkiye Orman Ürünleri Meclis Sektör Raporu.YURDAKUL, Ü., ÇOLAK, M., ÇETİN, T., 2013, Mobilya Endüstrisinde Kullanılan Hammaddeler ve Tedarikinde Karşılaşılan Sorunlar, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 220-227.YİĞİT, B., 2021, Osmaniye Bölgesinde Bulunan Orman Ürünleri Firmalarının Gelişimleri Üzerine Bir Çalışma, Bitirme Tezi, Danışman Prof. Dr. K. Hüseyin KOÇ, İ.Ü.C Orman Fakültesi, İstanbul, 2021
yazar

Nesip Uzun-editor yazısı

E-bülten için e-posta bırak