Mobilya Aksesuar sektörü, 2019 ihracat -İthalat sektör araştırma raporu :

Mobilya Dekorasyon Dergisi - Mobilya Dekorasyon - Dergi - Yayın - İletişim - Dergi - furniture - wood - design - dizayn - aksesuar - kenarbandı - edgeband - makine -woodworking - woodworkingmachinery

interzum @home 2021

Mobilya Aksesuar sektörü, 2019 ihracat -İthalat sektör araştırma raporu :

08-01-2021
Mobilya Aksesuar sektörü, 2019 ihracat -İthalat sektör araştırma raporu :
Derleme: Nesip UzunMAKSDER(Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği) webiner düzenledi.Maksder/ Paradigma Consultancy-Haluk Ünaldı.Maksder Tarafından zoom üzerinden gerçekleştirilen ve araştırma şirketi Paradigma Consultancy firması Haluk Ünaldı tarafından gerçekleştirilen analitik çalışmada Demir ve Çelik eşya GTIP:83.02.42 koduyla tanımlanan ürün ve hizmetlerin Pazar ve rakip analizi yapıldı.

Mobilya aksesuar ürünlerinde ağırlıklı pek çok ürünün yeraldığı ithalat ve ihracat rakkamları, yakın ve uzak ihracat ve ithalat piyasalarının incelendiği araştırmada uluslararası rakipler ile sektörün zayıf ve güçlü yönleri yükselen ve azalan pazarlar da istatistiki olarak incelendi.

            İlk olması münasebetiyle değerli rakkamların ortaya çıktığı çalışmanın sektörün ölçeklenmesi ve sektörel verilerin oluşması açısından da çok önemli bir çalışma işlevi görüyor.

Biz de Mobilya dergisi olarak  tüm sektörün faydalanabileceğini çalışmayı sizler için derledik

 

Bu araştırmada GTIP 83.02 işlenmemiş metallerden elde edilen mobilya,pencere, pancur, çekmece, metal montaj parçaları bağlantı parçaları ve temel akşamlarla, ve GTIP:83.02.42 uluslararası kodlarıyla tanımlanan temel metal aksamlar, bağlantı elemanları, mobilyada kullanılan parçalar, menteşe ve raylar ele alınıyor.

Buna göre Tu?rkiye, bu u?ru?n grubunda 2020 yılı u?c?u?ncu? c?eyreg?inde 26,7 Milyon USD ile bir önceki yıla göre kendi ihracat rekorunu kırdı!

GTIP 83 kodunda bulunan ürün dizisinde Dünya ihracat pazarının büyüklüğü 72,7 milyar dolarken Çin  bu ihracatın 19,6 milyar gibi %27’sini tek başına karşılıyor. Türkiye bu pazarda 930 milyon dolarlık %1,3’lük bir Pazar payı ile 19. Sırada yer alıyor.ve son 5 yılda %5-6 gibi bir büyüme yaşamıştır.  Keza bu pazarın en büyük aktörleri sırasıyla Çin, Almanya, ABD, İtalya, Polonya gelmektedir. Tablo 11.

Türkiye’nin ihracat pazarına daha ayrıntılı bakarsak 2019’da 930 milyon dolarla gerçekleşen ihracatın en büyük ihracat pazarı 63 milyon dolarla Rusya  geliyor hemen ardından Almanya, 58 milyon dolara yakın bir  oranla 2. Ardından Romanya 3. Sırada ve sırasıylaABD, Fransa; Irak, İspanya ve İngiltere geliyor. Yine son beş yılda Türkiye  en iyi büyümeyi  Fransa ve Cezayir’de gerçekleştirmiştir. Son beş yıldaki büyüme yine  %5. Bir diğer dikkat çeken olay ise İran’da Türkiye aleyhine çok büyük bir Pazar kaybı görülmektedir.

 

Bu ürün gamında Dünyanın en büyük ithalatçı ülkeleri  sırasıyla ABD, Almanya ve Brezilyadır. ABD 13,2 milyar dolarla %18 lik bir ithalat pazarını oluşturuyor. Almanya’nın ithalattaki payı ise %6,9’dur. Türkiye bu ürünler gurubunda dünya ithalat pazarında 31 sıradadır.

 

Bir diğer önemli nokta ise tablo 22 de görüldüğü gibi ithalatı büyüyen en büyük 2 ülke Vietnam ve Rusya görülüyor. Türkiye’nin ise bu ürünler grubunda en fazla ithalat yaptığı ülkeler sırasıyla Almanya, Çin ve İtalya’dır.

            Bu ürünler grubunda Türkiye’nin  654 milyon dolarlık bir iithalatı bulunmaktadır.

     En fazla  ithalat yapılan ülkeler ise sırasıyla Almanya Çin, İtalya, Çek cumhuriyeti ve Polanya gelmektedir. Son 5 yılda Türkiye^nin bu grupta ihalatı sürekli azalmakta bu da oldukç olumlu bir durumdur.

          2019’da dünya  genelinde 8,5 milyar dolarlık bir ihracat büyüklüğüne sahip GTIP 83.02.42 kodlu metal ve metallerden yapılmış mobilya  aksesuar menteşe ve bağlantı elemanları pazarının ana aktörü 3,5 milyar dolarla Çin,  toplam ihracatın da %41,6 payına sahiptir.  Çin’in ihracatında en büyük payı Abd alırken hemen ardından en büyük pazarı başta Vietnam Hindistan, Malezya   olmak üzere Asya pazarlarıdır(tablo 53).  Ardından hemen 1,3 milyar dolarla 2. Büyük ihracatçı ülke  Amerika, 1 milyar dolarla 3. Büyük ihracatçı ülke olarak Almanya, yaklaşık 350 milyon dolarla 4. Sırada İtalya 5. Hemen yaklaşık rakkamla Polonya ve 83 milyon dolarla da 12. Sırada Türkiye geliyor.

          Türkiye tablodan da görüldüğü gibi Tayvan, Slovakyaya, ABD, Çek Cumhuriyeti, İspanya ve Slovenya’dan sonra %1,2’lik bir payla dünya ihracat pazarından pay alıyor. Türkiye bu ürün grubunda da son 5 yılda % 5, 2019 yılında ise %10   büyüme gerçekleştirmiştir. 

İhracattta dikkat çeken bir ülke de Romanya, Polonya, Avusturyadır, Avusturya’nın en büyük ihracatı  sürekli artan bir eğride Almanya, Polanya, İtalya, Japonya ve Çin’e görülmekte ve bu ülkelere ihracatları her yıl artmaktadır.  

 

Türkiye’nin GTIP ürün grubunda 2019 yılında  8,5 milyar dolarlık dünya  ihracat   pazarında  83,4 milyon dolarla %1’lik bir Pazar payı oluşturuyor .Dünya sıralamasında 12. Sıradadır.

             Bu pazarda en büyük ihracatını Rusya’ya yapmaktadır.  hemen ardından Almanya, Bulgaristan, Slovenya ve Polonya gelmektedir. Pazar kaybı yaşanan ülkeler ise Irak, Tunus ve Moldovya ile  Azerbeycan gelmektedir.  Ülkeler bazında ele alındığında  ise ülkeler bazında yapılan ihracatta yıllar ekseninde istikrarsız bir yükseliş ve düşüş ihracat rakkamları görülmektedir. 

 

 

Türkiye, pek çok ürün grubunda olduğu gibi bu ürün gruplarında da satış performans değeri en düşük ülkelerden birdir.  83 milyon dolarlık ihracatımızı 23 milyon tonluk bir ihracatla gerçekleştiriyoruz.yani çok çalışıyor çok satıyor az kazanıyoruz.  Bu durumda ihracat fazlası veriyor olsak da  tonunu 3,500 TL’den veriyoruz. (tablo 66) Aynı ürünü Almanya  6,600 TL, İtalya 6,244 ’ye vermektedir Bu noktada Çin’in bile gerisinde kalıyoruz. Çok çalışıyoruz ancak çok az kazanıyoruz. Bu noktada farklı stratejilerin geliştirilmesine fayda var.  

2019 yılı verilerini ele aldığımızda en fazla ihracat yaptığımız beş ülke var, Ancak tablo 65’te de görüldüğü gibi hemen tüm ülkelerde istikrarsız bir görünüm bulunmaktadır. 2002 ile 2019 yılları arasındaki on bir yıllık süreçte hemen hiçbir ülkede istikrarlı , düzenli giden bir ihracat yok. İnişli çıkışlı bir ticaret yolu izliyoruz. 2019 yılı sonunda En yüksek ihracatı sırasıyla Rusya, Almanya,  Bulgaristan Polonya ve Slovakya’ya yapmışız.

Türkiye’nin İhracat için hedef pazarları nereler olmalıdır.

 

En büyük hedef pazarlar olarak 6 ülke görünüyor. (tablo 69) Bunlar ABD, Almanya, Polonya, İtalya, İngiltere Fransa . Bu ülkeler aynı zamanda dünyada da ithalat liderleri ülkelerdir. Asya grubunda Vietnam son 5 yılda ithalatını %30 üzerinde arttırmış ancak burada yüksek gümrük vergileri de bulunmaktadır. Amerika’da Çin tartışmasız lider ihracatçı ülkedir ve Amerikaya yapılan ihracatta  tek başına yaklaşık 600 milyon dolar ihracatla Çin tartışmasız liderdir.(tablo70) Keza Dünya ihracatında ilk  sıralarda bulunan Amerika  üretim havzası olarak  ağırlıklı Çin olmak üzere diğer  Asya ülkelerinde üretimi gerçekleştirmektedir.

 

 

Dünya genelinde GTIP 83.02.42 kodlu ihracat ürünlerinde (metalden mamul mobilya aksesuar, ray, bağlantı elemanları , sürme sistemleri, ve menteşeler grubunda,   Türkiye’nin  güçlü 5 büyük rakibi var. Bunlar sırasıyla, Çin, Avusturya, Almanya, İtalya ve Polonyadır.  

                                        

 

GTIP 83.02.42 kodlu ihracat ürünlerinde (metalden mamul mobilya aksesuar, ray, bağlantı elemanları , sürme sistemleri, ve menteşeler grubunda 33.8 milyar dolarlık bir dünya ihracat hacmi bulunmaktadır.

Bu gurupta tartışmasız lider ülke Çin’dir. Çin 10,1 milyar dolarla ihracat pazarının %30,1’ini elinde bulunduruyor. Türkiye 532 milyon dolarlık bir ihracatıyla %1,6 bir ihracat hacmiyle 14. Sırada bulunuyor. (tablo 32)

         Almanya Almanyanın  100 milyon dolarını sadece Polonya’ya gerçekleştiriyor, ardından Fransa İngiltere,italya Japonya ve çin’e ihracatları var.(tablo 55) Polonya en büyük ihracatını Almanyaya gerçekleştiriyor, Ardından Portekiz Çrkoslavakya, Romanya ve Fransaya önemli bir ihracat gerçekleştiriyor. (tablo %/)

 

 

 

Amerikan ihracat pazarına gelince 2019 yılında bu pazarın tartışmasız devi yine çin. 580 milyon dolarla %57’lik bir pazarı elinde bulunduruyor ve son5 yılda bu pazarda %20 bir büyüme elde etmiş. Türkiye’nin bu pazarda %0,5 bir oranla 5 milyon dolarlık bir pazarı var, bu pazarda çinin karşısında son yıllarda %9 bir Pazar kaybetmişiz ve Amerikan pazarında 16. Sırada bulunuyoruz.(tablo 73)

Çin -Amerika arasındaki siyasal , askeri, ekonomik ve dijital savaşta Çin çok önemli mesafeler katederek, pek çok alanda Amerikayı tehdit eder hale gelmiştir. Pandemi sürecinde Amerikanın bu konudaki yaptırımları ve Çİin’e karşı artan müdahaleleri, gelecekte çin’in ulaşacağı boyutların bugünden hesaplanması sonucudur. Amerika şimdiden bunun kaygısını yaşamaktadır..
 Yine 83.02.42 Gtip kodlu ürünlerde (metalden mamul mobilya aksesuar, ray, bağlantı elemanları , sürme sistemleri, ve menteşeler grubunda) Almanya pazarında 220 milyon dolarla en güçlü ihracatçı ülke  Avusturya, Pazarın yaklaşık  %31’lik bir payına sahip.  Türkiye 5 milyon dolarla pazarın %0,7 lik bir payına sahip ve bu ülkeye ihracat yapan ülkeler arasında 16. Sıradayız. Son yıllardaki Pazar payımız ise -20 düşerek giderek azalıyor. İthalatın ihracata oranı bu ülkede Türkiye’nin aleyhine bir durum seyrediyor. 2018’de 6,5 milyon dolarlık ihracatımız 2019’da 5 milyon dolara düşmüş. Almanya  bu ürün grubunda sırasıyla en çok Avusturya, Çin, Romanya, İtalya  ve Çekoslavakya’dan ien büyük thalatı gerçekleştiriyor. (Tablo 79)

 

Avrupa mobilya sektörünün önemli ihracatçılarından ve aktörlerinden Polonyaya gelince, (metalden mamul mobilya aksesuar, ray, bağlantı elemanları , sürme sistemleri, ve menteşeler grubunda)   bu ürün grubunda en büyük aktör Avusturya, Avusturya’nın Polonya’ya ihracatı %22’lik payla 122  milyon dolardır.  Türkiye POLONYA’ya 2019 yılı itibarıyla 5,6 milyon dolarlık bir ithalat yapmış pazardaki payı %1,1  ve 7. Sırada . Çin yine . bu pazarda ihracatı artan önemli aktörlerden biri .

 

Uzak doğuda genel anlamda bu ürün gurubunda Türkiye oldukça zayıf, Vietnam, H,indistan Kore gibi üretici pazarlarda Türkiye büyüyen bir trend’e sahip değil, Örneğin Hindistanda 2019’da toplamda 650-700 bin dolarlık bir ihracat yapmış. Bu bölge pazarında ana ihracatçı ülke yine çindir.

                 Genel olarak değerlendirirsek bu ürün gruplarında büyüklük bakımından en büyük  ihracat pazarları sırasıyla ABD, Almanya, Polonya,  büyüme hızları bakımından Vietnam, Hindistan, G.Kore, Rusya, İtalya, İngiltere ve Fransadır.

                 Rusya pazarında Çin yine lider ancak bu pek de büyük olmayan pazarda  ihracatı her yıl giderek azalıyor.  Avusturya, Almanya, Polonya İTALYA, Türkiye sıralaması var . Rusya’ya 5,5 milyon dolarlık bir ihracatımız var. Bu ülkede 5. Sıradayız.

                 İtalya, bu pazarın önemli aktörlerinden ve 120 milyon dolarla en büyük ihracatı Avusturya yapıyor. Ardından Çin , Almanya Slovakya ve Slovenya geliyor. Slovenya miktarı az da olsa İtalya’ya ihracatı istikrarlı bir şekilde artan bir ülke.   Türkiye İtalya pazarında 2010 yılında 1 milyon dolarlık bir ihracat yapmışken  nispetten 2019 yılında artan bir oranda 5 milyon dolarlık bir paya yükselmiş. Türkiye, İtalyanın ithalatında pazarda 8.

sıralamada.

                  İngiltere pazarında Almanya ve Çin büyük bir rekabet içersindeler ve her ikisi de 70 milyon dolarlık bir Pazar payına sahipler ardından Avusturya, İtalya ve Hindistan geliyor.bunların Pazar payları ise 15 ile 22 milyon dolar arası gidip geliyor. Türkiye, 1,5 milyon dolarla 2,5 milyon dolar arasında yıllara göre inip çıkan bir Pazar payı var. 2019 yılında İngiltere Türkiye’den 2.6 milyon dolarlık bir alım yapmış. Tablo-95

 

                  Fransa’da 2019 yılı itibarıyla 800 bin dolarlık bir ihracat yapılmış. Oysa bu ülkeler Avrupada en önemli hedef pazarlar ve katma değeri yüksek ülkeler.

                 Afrikaya gelince, Bu kıtada ihracat hedefleri içinde dört önemli ülke var. Mısır, Cezayir, Tunus ve Güney Afrika. Tablo -10

 

 

Türkiye bu ürün grubunda ihracatı ithalatından çok fazla ve büyüyen bir trende sahip bir ülke , 60 milyon dolarlık bir ithalat var. 2017’den itibaren bu ürün grubunda ihracatı artarak 2019 yılında ihracat fazlası veriyor. İthalata bağımlılık son 5 yılda %28 azalmış durumda. Her yıl daha da azalmaktadır. Tablo-11

 

 

         2013 yılında 122 milyon dolar  olan bu ürün grubundaki aksesuar ithalatı, 2019 yılında 60 milyon dolara   düşmüş,  İhracat ise pozitif bir abüyümeyle  2013’te 70 milyondan 2014’ün 2. Çeyreğinde 118 milyona çıkıyor ve 2019’da tekrar 83 milyon seviyelerine düşse de yine de ithalata göre 23 milyon dolarlık bir fazlalık veriyor. Tablo 11/2

 

Türk Üreticiler yapılan güven indeksi araştırmasında dünya genelinde toplumda bireyler arası güven   indeksi ortalaması en düşük toplumlardan biri  çıkıyor. Birbirimize güvenmiyoruz ve bilgi paylaşmıyoruz, birbirimizi tehlikeli birer rakip olarak görüyoruz. Bilgi paylaşmadığımız sürece de yalnız kalıyor deneyimlerimizi aktaramıyor ve her şeye yeni baştan başlıyoruz. Oysa Pazar tecrübelerimizi paylaşabilirsek bunu kazananı sektör ve ülke olacaktır. Tablo-11/7

Not: Bu çalışma MAKSDER(Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği) tarafından, Paradigmam şirketi Haluk Ünaldı’ya yaptırılmış ve Mobilya dergisi tarafından araştırma dosyası olarak derlenmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

yazar

Nesip Uzun-editor

E-bülten için e-posta bırak