Dünya’da ve Türkiye’de pandemi sonrası sektörde yaşananlar , durum analizi

Mobilya Dekorasyon Dergisi - Mobilya Dekorasyon - Dergi - Yayın - İletişim - Dergi - furniture - wood - design - dizayn - aksesuar - kenarbandı - edgeband - makine -woodworking - woodworkingmachinery

Dünya’da ve Türkiye’de pandemi sonrası sektörde yaşananlar , durum analizi

05-12-2021
Dünya’da ve Türkiye’de pandemi sonrası sektörde yaşananlar , durum analizi
Mobilya sektörü Türkiye ve dünyadaki genel durumu.KTÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafındandüzenlenen 50. Kuruluş Yılı aktiviteleri kapsamında gerçekleşen seminerler serisinin bu ayki bölümünde Mobilya sektörünün Türkiye’deki serüveni ve geldiği nokta ile pandemi sürecinde Dünyada ve Türkiye’de sektörün durumu konulu panelin konuğu Mobilya dergisi imtiyaz sahibi ve editörü Nesip Uzun’du.

https://youtu.be/ohsb5XtUUDw

3 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşen online gerçekleşen etkinikte, Nesip Uzun mobilya sektörünün gelişim sürecini özetleyerek, Ülkemiz açısından sektörün taşıdığı önemi değişik perspektiflerden ele alarak değerlendirdi. Türkiye’nin endistrileşme sürecinde mobilya sektörün sürece çok geç dahil olduğunu ancak son 40 yıl içinde gerek makineleşme gerekse de yatırım ve imalat konularında sektörün önemli bir aşama kaydettiğini belirterek bu süreçte sektör dünyadaki gelişmeleri de takip ederek uluslararası pazarın aktörleri arasına girmiştir dedi. Devamla ‘’ Mobilya sektörü gerek Türkiye gerekse de hemen tüm gelişmekte olan ülkelerde önemli bir imalat ve istihdam sektörüdür, Emek yoğun gerçekleşen bu sektörün iç Pazar süreci küresel sürecinin  dönüşebilmesi için üretimin evrensel Pazar için ve bu pazarın normlarına uygun gerçekleşmesi gerekir, Bu sürecin ise ana temaları,  makineleşme, Mühendisliktir.   Farklı mühendislik disiplinlerinin ortak teması olarak gerçekleşen günümüz mobilya sektörü, artık olmazsa olmaz olan tasarım, gelişen teknolojiye adaptasyon

malzeme mühendisliği,  araştırma geliştirme ar-ge , urge (ürün geliştirme ) gibi süreçlerde oluşan bir  sürecin eseridir.  Endüstriyel mobilyada aslolan pazar ve pazarlama ilişkilerinde küresel bir aktör olmaktır. Burada tek pazar  anlayışı yok, tüm dünyaya üretim konsepti egemendir. 

Üretimin ulaştığı boyutlar bu gün teknolojinin de etkisiyle başta Avrupa , Çin, Amerika olmak üzere  imalat sanayinin  Endüstri 4.0 , yapay zeka, robotik üretim gibi yeni üretim konseptlerine doğru evrilmesine neden oluyor. 

Başarılı bir strateji, genellikle belirli bir ürün grubu üzerinde uzmanlaşmayı ve net fiyatlandırma yapıları sunmayı, dağıtım maliyet tasarruflarını müşterilere aktarmayı içerir.

Küresel mobilya pazarının 2020’de 564,7 milyar dolardan 2021’de 671,7 milyar dolara, %18’lik bir bileşik yıllık büyüme oranıyla (CAGR) büyümesi bekleniyor. Büyüme, esas olarak şirketlerin faaliyetlerini yeniden düzenlemesinden ve COVID-19’dan kurtulmasından kaynaklanıyor. daha önce sosyal mesafeyi, uzaktan çalışmayı ve operasyonel zorluklarla sonuçlanan ticari faaliyetlerin kapatılmasını içeren kısıtlayıcı sınırlama önlemlerine yol açan etki. Pazarın 2025’te %6’lık bir CAGR ile 850.8 milyar dolara ulaşması bekleniyor

Asya Pasifik, 2020’de pazarın %45’ini oluşturan küresel mobilya pazarındaki en büyük bölgeydi.

 Günümüz teknoloji dünyasında internet aracılığıyla gerçekleşen online ürün satış sistemleri mobilya sektöründe de uygulanmaya başlanmış özellikle de pandemi sürecinde  Online alışveriş için artan talebin, mobilya imalat pazarının büyümesine yardımcı olması bekleniyor. Üreticiler artık ürünlerini eskisinden daha geniş bir platformda satabilecek ve bu da coğrafi olarak müşteri tabanını artıracak ve mobilya üretim pazarının büyümesini sağlayacaktır. örneğin, e-ticaret portalları, tek bir coğrafyayla sınırlı üreticilere,  daha fazla  imkanlar sağlayarak mobilya satışlarını artıracaktır

 Panelin ikinci bölümünde ise mobilya sanayi ile  sektörel yayıncılık ilişkileri bağlamında sektörel yayıncılık ve mobilya dergisinin sektöre katkıları üzerine dergimizin 30 yıllık yayın hayatından özetler vererek dergimizin sektörün tüm gelişmelerinde bu sürece dahil olduğunu ve yayıncılığın sektöre katkılarını örneklerle anlattı. Mobilya sektöründe yayıncılığın endüstriel yayıncılık anlamında Mobilya dergisinin yayınlanmasıyla başladığını ve bu süreçte gerek sektör içi iletişimin gerekse de ürün tanıtımı ve pazarlanmasında çok önemli bir argüman olduğunu bu haliyle de sektörün 90 sonrasından bu yana yazılı hafızası ve arşivi olduğunu belirterek bu gün bu süreci dijital ve sosyal platformlarla sürdürdüklerini anlattı. .

yazar

Nesip Uzun-editor yazısı

E-bülten için e-posta bırak