Dünya Mobilya Görünümü 2021

Mobilya Dekorasyon Dergisi - Mobilya Dekorasyon - Dergi - Yayın - İletişim - Dergi - furniture - wood - design - dizayn - aksesuar - kenarbandı - edgeband - makine -woodworking - woodworkingmachinery

Dünya Mobilya Görünümü 2021

07-05-2021
Dünya Mobilya Görünümü 2021
Dünya mobilya sektöründe 2020’de yaşananlar ve 2021’de krizler ile toparlanmalar arasında olabilecekler üzerine:DÜNYA MOBİLYA TİCARETİ Mobilya dış ticaretinde son yıllarda göze çarpan başlıca gelişim mobilya pazarının dışa açılma oranındaki artıştır. 47 milyar dolara yaklaşan mobilya dış ticaret açığı ile ABD, 70 milyar doları aşan ihracatı ile AB ve yaklaşık 56 milyar doları aşan mobilya dış ticaret fazlası ile Çin sektörün önemli aktörleri olarak dünya mobilya piyasalarını yönlendirmektedirler. 4.1.İhracat Dünya mobilya ihracatı, 2002 yılında 63,9 milyar dolar iken, 2008 yılında 132,3 milyar dolara ulaşmış ancak, küresel ekonomik krizin etkisiyle 2009 yılında 108,2 milyar dolara düşmüştür.

Son sekiz yıllık dönemde yaklaşık olarak yıllık ortalama % 8 civarında bir büyümeyi ifade eden rakamlardaki bu artışın kriz sonrası dönemde biraz yavaşlama göstererek bu orana yakın bir şekilde devam edeceği düşünülmektedir. Nitekim 2019 yılında dünya mobilya ihracatı bir önceki yıla göre %0,5 oranında artış göstererek 197,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

2020 yılında dünya ekonomisi "Covid-19" salgını nedeniyle bir şok yaşadı. Sağlık acil durumu ve ilgili çevreleme önlemleri, genişlik ve yayılma açısından tarihsel bir emsali olmayan küresel bir durgunluk yarattı ve iyileşme senaryoları çok belirsiz . Ülkeler arasındaki heterojen eğilimlerin bir sonucu olarak dünya GSYİH'sında reel anlamda yüzde 4,4'lük bir azalma : gelişmekte olan pazarlar, gelişmiş ülkelere göre daha az olumsuz bir performans yaşamalıdır. Yüksek gelirli ekonomiler arasında, genel olarak, salgının Birleşik Devletler'deki genel etkisinin, önemli sayıda enfeksiyona rağmen Avrupa'dakinden daha az olduğu tahmin edilmektedir.

Başlıca mobilya ihracatı yapan ülkeler, 2014-2020. Bize milyar dolar.

Mali ve parasal teşvik (2008 krizi sırasında harekete geçirilenden daha yüksek), aynı zamanda hanehalkı harcamalarının yeniden düzenlendiği (eğlence, turizm ve ulaşımdan teknolojik ürünler ve ev için diğer sektörlere geçiş) görülen talebi güçlü bir şekilde destekledi. Avrupa'da, pandeminin farklı ülkelerde farklı ekonomik etkileri olmuştur ve iyileşme beklentileri de virüsün yayılma derecesine, onu kontrol altına almak için kabul edilen halk sağlığı önlemlerinin titizliğine, ulusal ekonomilerin sektörel bileşimine ve yoğunluğuna bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik göstermektedir. ulusal politika tepkileri. ÇinSanayinin büyümesi sayesinde “Kovid öncesi” beklentilerin çok altında da olsa yılı pozitif işaretle kapatan tek büyük ekonomi olacak. Diğer uçta, pandemiyi kontrol altında tutmakla meşgul olan ve bu nedenle en kötü durgunluklardan birini yaşayacak olan Hindistan'da ekonomik görünüm önemli ölçüde kötüleşti. Diğer birçok gelişmekte olan piyasada da görünüm istikrarsız kalmaya devam ediyor. 2019 yılında ticaret gerilimleri nedeniyle yavaşlama belirtileri gösteren dünya mamul mal ticaretinde, yüzde 8'den fazla düşüşle yıl sonu bekleniyor.

Küresel senaryo 2021'de bir toparlanma gösterecek ve önümüzdeki iki yıl içinde büyüme devam edecek. Bu nedenle büyüme, ABD'den Çin'e ve Avrupa Birliği ülkelerine kadar tüm büyük ekonomilere genelleştirilecektir, ancak bu tür senaryolar son derece yüksek derecede belirsizliğe tabidir. Pandemi, aynı zamanda, çeşitli ülkelerde ve makro yakınlık alanlarında iç pazarın rolünü aşamalı olarak artırmaya yardımcı olarak, geri dönüş yerelleştirme süreçlerinin hızlandırıcısı olabilir. Sadece pandeminin evrimi ve aşı ve tedavilerdeki ilerlemeyle yakından bağlantılı değil, aynı zamanda ekonomik sistemlerin dayanıklılığı ve diğer jeo-ekonomik belirsizlik faktörleriyle (örneğin ABD-Çin gerilimleri, Brexit…) yakından bağlantılı olan çeşitli risk faktörleri varlığını sürdürmektedir.

Başlıca mobilya ithal eden ülkeler, 2014-2020.  milyar dolar.

Geçtiğimiz yıl, hem talep hem de arz tarafında salgının vurduğu mobilya sektörü için zorlu bir yıl oldu. Kilitleme politikaları ve süreleri ülkeler, üretim segmentleri ve perakende faaliyetleri arasında farklılık gösterdi.
Dünya mobilya tüketiminin 2020'de yüzde 10 azalacağı tahmin ediliyor (cari ABD doları cinsinden). İlk defa, 2020 yılında tüm bölgelerin, farklı ekonomik yapıları (ciddi şekilde etkilenen sektörlere, dış finansal akışlara ve kriz öncesi performanslara bağımlılık) ve pandemik evrimin karşı karşıya olduğu kontrol altına alma tepkilerini yansıtan, ülkeler arasındaki farklılıklar ile birlikte negatif büyüme yaşayacağı öngörülüyor.

Sektör genelinde halihazırda mevcut olan bazı trendler yıl içinde hızlanarak şirketlerin stratejilerini etkiledi. Tüketim tarafında, çevrimiçi kanalın rolü benzeri görülmemiş büyüme oranlarında arttı ve önde gelen üreticiler de doğrudan pazara girdi.
Üretim tarafında, tedarik edilen ürünler (örneğin ofis alanlarında büyük değişiklikler, ev ofis segmentinde yükselme, çok işlevli, antibakteriyel yüzeyler, tüketicilerin refahının artan ilgisi vb.) Gelişiyor. Gelecek için büyüme potansiyelini temsil edebilirler .